Bid mee met het gebed voor roepingen 2020

24 april 2020

Het Bisdom Breda heeft gebedskaarten gemaakt om mensen mee te laten bidden voor roepingen. De gebedskaart is verstuurd naar de parochies en de gebedskring van het bisdom. Om aandacht te geven aan Roepingenzondag op 3 mei 2020, hebben de parochies per post een campagneposter ontvangen. Deze kan worden opgehangen op plaatsen zie zichtbaar zijn vanaf openbare weg.

Gebed voor roepingen 2020:

God, onze Vader,
in tijden van onzekerheid zoeken wij naar houvast
en bij een hevige storm zoeken wij bescherming.
U heeft zich aan ons geopenbaard
als de grond van ons bestaan
en als een veilig baken in tijden van nood.
Wij kunnen ons helemaal aan U toevertrouwen
en U laat ons niet alleen in onze nood.
Roep vandaag mensen, zo bidden wij,
die de Blijde Boodschap van uw Aanwezigheid verkondigen,
juist ook in deze tijd van onzekerheid en angst.
Open de harten van mensen om uw roepstem te verstaan
en geef hun de kracht op uw uitnodiging in te gaan
op de weg van het priesterschap, het diaconaat
of het religieuze leven,
tot vervulling van hun eigen leven,
maar vooral ook ten dienste van de mens in nood.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Lees en bid verder

 

Andere berichten