Bezinning in Gilze (gebedsestafette roepingen)

4 april 2014

Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd schreven de parochies van het oude dekenaat Gilze (Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten) zich in voor de roepingenestafette. 

Gebed
Het pastoraal team koos ervoor om, voorafgaand aan het weekend, op donderdag 27 maart, in het kader van de Veertigdagentijd een bezinningsavond rond het thema roeping te organisere,,” vertelt Pauline Vermeulen, pastoraal werkster in deze parochies. “Daarnaast was het een bescheiden poging om het getijdengebed onder de aandacht van de gelovigen te brengen. We zijn dan ook begonnen met het bidden van de vespers bij de doopvont van de kerk in Gilze. Dit vanuit de gedachte dat het doopsel het fundament van elke roeping is.”

Geloofsgesprek
“Na het gebed gingen we naar het parochiecentrum voor een geloofsgesprek,” vervolgt Pauline. “We hebben deze avond iets ruimer opgezet. We hebben ook gesproken over de roeping van de gelovigen om als vrijwilliger mee te werken aan de opbouw van de parochie. Diaken Gerrit Fennema ging in op het bijbelse begrip roeping en legde het verschil uit tussen roeping in het Oude en het Nieuwe Testament. Elke roeping is gefundeerd in de roepstem van de Heer. Als Hij het huis niet bouwt, werken de bouwers tevergeefs,” aldus Pauline Vermeulen. “Daarom is het noodzakelijk zich te laten voeden door Hem zelf. Op deze avond is er ook reclame gemaakt voor de CD ‘Kom, heilige Geest’ en de roepingenkring. Het pastoraal team reikte op het einde van de avond kaartjes uit. Hierop konden de christenen van nu een boodschap sturen naar de christenen van morgen. Het is de bedoeling dat de vormelingen van 2015 deze kaartjes ontvangen.”

Gedurende het weekend is er in de zondagsvieringen aandacht besteed aan de roepingenestafette. “Soms iets uitgebreider,” aldus Pauline. “In de voorbeden is naast het gebed voor roepingen tot priester, permanent diaken en het religieuze leven ook gebeden voor de vrijwilligers. Verschillende kerkgangers hebben zich ingeschreven voor de gebedskring voor roepingen. Weliswaar een bescheiden begin, maar ook Jezus begon klein.”

Gedurende het weekend van 6 en 7 april trekt de roepingenestafette naar het samenwerkingsverband tussen de Bredase Jeruzalemparochie en de parochies van Bavel en Ulvenhout.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten