Afsluiting gebedsestafette roepingen

13 mei 2014

Op Roepingenzondag 11 mei sloot het bisdom van Breda gebedsestafette roepingen af, bedoeld om het gebed om roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en het permanente diaconaat een stimulans te geven.

Na de opening van de ontmoeting door rector Schnell, presenteerden priesterstudent Michael Magielse en communicatieregisseur Daphne van Roosendaal de vernieuwde website www.roeping.nu en stelde bisschop Liesen de leden van de pas opgerichte roepingenraad voor. De bijeenkomst sloot af met het bidden van de vespers.

In zijn openingswoord blikte rector Schnell terug op de gebedsestafette roepingen die bij de sluiting van het Jaar van het Geloof op 24 november 2013 in de H. Antoniuskathedraal begon. Zie de speciale pagina over de gebedsestafette voor het overzicht van alle plaatsen die deelnamen en berichten. Vrijwel alle parochies en parochieverbanden hebben meegedaan, en ook religieuzen. Rond de gebedsestafette meldden zich verschillende nieuwe leden voor de Gebedskring roepingen van het bisdom.

Roepingenraad
Bisschop Liesen sloot hier later bij aan door het belang van een roepingenklimaat binnen de kerkelijke gemeenschap te benadrukken, zodat roepingen kunnen gedijen. Om dit te verduidelijken gebruikte hij het beeld van een magneet. Een magneet trekt materialen aan. Om dit mogelijk te maken is er rond een magneet een magnetisch veld. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat er binnen de Kerk een geestelijk klimaat ontstaat, waarbinnen mensen hun roeping kunnen ontdekken. Hiervoor zijn ook structuren nodig en de roepingenraad biedt een dergelijke vorm. In de roepingenraad zitten vertegenwoordigers van verschillende geledingen uit het bisdom. De leden van de roepingenraad kregen de gelegenheid zich kort voor te stellen.

De leden van de Roepingenraad stelden zich voor. Bisschop Liesen overhandigde hen de roeping.nu tas.

Vespers in de Grote Kapel van Bovendonk met het mozaïek van Christus op de achtergrond.

 

Andere berichten