Aandacht voor roepingen in Breda-Zuid (gebedsestafette roepingen)

8 april 2014

De Bredase Jeruzalemparochie haakte gedurende het weekend van 5 en 6 april aan bij de gebedsestafette roepingen. In alle parochiekernen van de parochie stond het gebed voor roepingen centraal.

De wijze waarop varieerde. In de Laurentiuskerk te Ginneken en de Mariakerk in Breda is voorafgaand aan de vieringen de rozenkrans voor roepingen gebeden. “We baden voor de volle breedte, van vrijwilliger tot bisschop. Elk tientje baden we voor een specifieke roeping,” aldus diaken Van Uden, als diaken werkzaam in deze parochie. In de Sacramentskerk en de Petrus en Pauluskerk vond na de viering een stille aanbidding plaats.

“We hebben overal de CD’s, de bidprentjes en de gebedskring roepingen onder de aandacht gebracht,” vertelt hij. “Zelf heb ik in de Sacramentskerk en de Mariakerk over roepingen gepreekt. Ik heb me laten inspireren door de manier waarop Augustinus met het evangelie over Lazarus is omgegaan.” Hij legt uit: “Maria, Martha en Lazarus vormden samen een huiskerk. Een deel van de huiskerk is gestorven. Een deel verkeerde in rouw. Het is Christus die de Kerk weer tot leven wekt. Op grond van ons doopsel en vormsel zijn wij tot leven geroepen. Zo ben ik gekomen om te spreken over onze gemeenschappelijke inzet voor de Kerk. Vanuit deze inzet volgen specifieke roepingen tot priesterschap, permanent diaconaat en het religieuze leven,” aldus diaken Van Uden.

Op Palmzondag is de estafette bij de broeders van Huijbergen.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten