Verdiepingsbijeenkomst: ‘Bernardus als reformator’

20 april 2023 om 20:00 uur

Donderdag 20 april om 20:00 uur in de Basiliek in Oudenbosch
door: Broeder Guerric Aerden

In de spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux draagt de mens als beeld van God een grootheid van de ziel met zich mee. Deze ‘grootheid’ valt samen met het goddelijk Woord, die de vorm aan de ziel geeft. Door het goddelijke af te wijzen ver-vorm-t de mens zijn eigen ziel. De mens wordt daarom opgeroepen tot her-vorm-ing door zich opnieuw te keren naar het Woord. In de navolging van Christus, die het Woord is, wordt hij aan Christus gelijk-vorm-ig. Dat is de hervorming waartoe volgens Bernardus zowel iedere individuele mens als de Kerk als geheel is geroepen.

 

Aanmelden voor deze activiteit

Vul onderstaand formulier in om uzelf aan te melden voor deze activiteit.