Start geloofscursus Geloofsbelijdenis

23 november 2023 om 19:30 uur

Op donderdag 23 november 2023 start de Geloofscursus met als thema: “Geloofsbelijdenis”. De cursus bestaat uit vier avonden en worden gehouden in Oudenbosch op de donderdagen 23 en 30 november, 7 en 14 december 2023

De geloofscursus
Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist. De modules vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar te volgen.

Voor wie
Vooral voor gelovigen in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Door wie, waar en tijd
De bijeenkomsten worden gegeven door Ben Hartmann. De cursus wordt gegeven in de Cuyperszaal van de Basiliek H.H. Agatha en Barbara van de Sint Bernardusparochie, Markt 57 te Oudenbosch (ingang zaal via het Doelpad en het Sint Annaplein). De tijd is van 19.30 – 21.30 uur. Voor alle data zie de kalender hiernaast.

Inhoud
In 4 bijeenkomsten zal aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:

  • Wat is geloven, de geloofsbelijdenis?
  • God de Vader, Schepper van hemel en aarde
  • God de Zoon, Jezus de Christus en God de Heilige Geest
  • De Kerk

Kosten
Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage, ter plekke of over te maken, is welkom.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina.


 

Aanmeldingsformulier Geloofscursus

Gaat u meerdere personen opgeven, dan hier de naam van de contactpersoon.
Vanuit welke parochie of plaats komt u / komen jullie?
Geeft u meerdere personen op? Vul hier dan de voor- en achternamen in.