Alpha-informatiedag in Terneuzen

24 februari 2024

Het bisdom Breda houdt op de zaterdagen 17 en 24 februari 2024 informatiedagen over Alpha. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die meewerkt aan een Alphacursus, erover nadenkt dit te gaan doen of daar meer over wil weten.

De informatiedagen worden op twee lokaties in het bisdom aangeboden. Het programma is voor beide dagen hetzelfde. Hiermee hoopt de organisatie dat het voor iedereen eenvoudiger is om deel te nemen. Het programma wordt aangeboden inclusief lunch.

Tijdens de bijeenkomsten worden er ervaringen met Alpha gedeeld en worden veelvoorkomende uitdagingen besproken. Ook komt aan de orde wat een geloofsgemeenschap kan doen na een Alphacursus. Het precieze programma wordt later bekend gemaakt. Inschrijven is al mogelijk.

  • 17 februari 2024 in ‘De Pelgrim’ in Oudenbosch
  • 24 februari 2024 in het pastoraal centrum bij de Emmauskerk in Terneuzen

Aanmelden Informatiedag Alpha

Ga je meerdere personen opgeven, dan hier de naam van de contactpersoon.
Vanuit welke parochie of plaats kom jij / komen jullie?
Aanmelding voor
Kruis aan wat van toepassing is
Hoe meer inzicht de organisatie heeft in de beweegredenen om te komen, hoe beter het programma hierop kan worden afgestemd.
Geef je meerdere personen op? Vul hier dan de voor- en achternamen in (incl. evt. allergie/dieet-informatie).