Tip voor jongeren in de meivakantie: WJD-weekend op Ameland

12 januari 2022

In het weekend van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei 2022 wordt op Ameland een landelijke jongerenontmoeting gehouden rondom het thema van de Wereldjongerendagen (WJD). Vanuit het bisdom Breda zal er een bus rijden om gezamenlijk op pad te gaan. Het weekend is bedoeld voor jongeren tussen 15 en 30 jaar en zou aanvankelijk plaatsvinden van 14 tot en met 16 januari.

Op vrijdagmiddag 29 april wordt de overtocht gemaakt naar Ameland met de veerboot die vertrekt van Holwerd. ’s Middags al afreizen kan omdat de WJD@Home nu in de meivakantie vallen. De deelnemers overnachten in Nes in twee grote gebouwen. Nes is het grootste van de vier dorpen op Ameland. Daar staat ook de Sint Clemenskerk waar de jongeren te gast zullen zijn en samen de eucharistie zullen vieren. In het programma is verder ruimte voor ontmoetingen en ontspanning, een avond van barmhartigheid,  workshops, discussie in een college tour en tijd om samen na te denken over wat het katholieke geloof betekent. Een van de bisschoppen geeft de WJD-catechese.

Thema
Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn woorden van de verrezen Jezus aan Paulus (Handelingen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.

Vervoer
De bisschoppen nodigen jongeren van harte uit voor deze WJD@Home 2022. Er rijden twee bussen. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdag op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.

Enthousiasme
De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal. Er is volop de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken en oude bekenden weer te zien. De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek.

 

Andere berichten