Landelijke gebeds- en ondersteuningsactie voor jongeren die naar Wereldjongerendagen 2023 gaan

31 maart 2023

Van 1 tot en met 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon, Portugal. De Wereldjongerendagen zijn het grootste Katholieke jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren vanuit de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katholieke geloof met elkaar te vieren. Ook vanuit Nederland zullen veel jongeren gaan en voor hen is nu een landelijke gebeds- en ondersteuningsactie in gang gezet.

De Nederlandse organisatie wil zoveel mogelijk Nederlandse jongeren de kans geven om naar de WJD te gaan. ‘Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Nederlandse kerk van morgen. Ondersteuning vanuit de parochies en kerken in het gehele land is daarbij van onschatbare waarde.’ De Nederlandse WJD-organisatie heeft dan ook twee initiatieven opgezet om dit te bevorderen en mede mogelijk te maken.

Landelijk WJD-gebedskaartje gelanceerd

De organisatie heeft een speciaal Wereldjongerendagen-gebedskaartje ontwikkeld, met een gebed dat is afgeleid van het officiële, internationale WJD-gebed. Het kaartje wordt vanaf begin april in een oplage van 45.000 exemplaren verspreid in parochiekerken in het land, zodat van noord tot zuid en van oost tot west parochianen met hun gebed de jongeren kunnen ondersteunen, in aanloop naar de WJD. Ook in het bisdom Breda wordt het gebedskaartje verspreid in de parochies. Het gebed is ook voor jongeren die nog nadenken of ze zullen meegaan, of diegenen die willen gaan, maar voor wie het moeilijk is om er tijd en/of middelen voor vrij te maken.

De landelijke gebedskaartjes worden verspreid via de bisdommen maar kunnen ook bij de WJD-organisatie worden besteld, door een email te sturen naar jochem@jongkatholiek.nl met naam, adres en het gewenste aantal kaartjes.

‘Ondersteunings-pakket ambassadeurs’ gelanceerd

Speciaal voor parochianen en voor familieleden van WJD-gangers heeft de WJD-organisatie een ‘ondersteunings-pakketje’ ontwikkeld, bestaande uit een flyer en een mededeling-tekst voor na de mis. De beide elementen worden in combinatie toegepast.

De mededeling kan na de mis worden voorgelezen. Daarin wordt verwezen naar de flyer, die door de parochie geprint kan worden en goed zichtbaar in de kerk geplaatst kan worden. In de flyer worden diverse manieren aangereikt om als parochiaan de WJD, en de jongeren die daarheen willen gaan, te ondersteunen: door het bekendmaken van de reis aan vrienden of familie, financiële ondersteuning en gebed.

Andere berichten