Jongeren verdiepen thema Wereldjongerendagen

2 februari 2021

‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien.’ Dat is het jaarthema van de Wereldjongerendagen (WJD) dit jaar, ter voorbereiding op de WJD in 2023 worden gehouden in Lissabon. Het thema is ontleend aan een uitspraak van Paulus in het boek Handelingen (vers 26, 16). In aanloop naar de Wereldjongerendagen in Lissabon wordt er in de bisdommen elk jaar een thema uitgewerkt. Elk thema staat in het teken van het op weg gaan om het goede nieuws te verkondigen. Het bisdom Breda gaf op zondag 31 januari 2021 de aftrap met een WJD@Home: een online ontmoeting voor jongeren om alvast in de sfeer van de WJD te komen.

Paulus
Tijdens de ontmoeting met enkele tientallen jongeren gaf bisschop Liesen een inleiding over het thema. Bisschop Liesen: “De woorden van het thema zijn woorden die de verrezen Jezus heeft gesproken tot Paulus. Dat gebeurde op een dramatisch moment in zijn leven. Paulus zelf getuigt daarvan later in zijn vele brieven.” In zijn inleiding ging bisschop Liesen in op wie Paulus is, hoe zijn leven eruit zag en over wat zijn woorden voor ons betekenen.

Kapelaan Jochem van Velthoven presenteerde het programma WJD@Home. Hij sprak over wat er nu al bekend is en over zijn eigen ervaringen met de Wereldjongerendagen. Enkele dagen geleden werd het themalied bekend gemaakt. Meer praktische informatie, volgt de komende tijd onder meer op www.jongkatholiek.nl.

 

Een van de deelnemers aan de online ontmoeting WJD@Home – Foto: Iwan Ossewijer

Andere berichten