Zimbabwe

Vastenactie: lesmateriaal en Startdag 2024

20 oktober 2023

De Bisschoppelijke Vastenactie heeft aanvullend lesmateriaal ontwikkeld voor parochies om te gebruiken bij een Eerste Heilige Communieproject en bij de voorbereiding op het Vormsel. De twee lessen ondersteunen bij het verbinden van catechese met diaconie en missie. De kinderen en jongeren leren hoe beide sacramenten – Eerste Heilige Communie en Vormsel – ons van binnenuit
veranderen en ons de kracht geven goed te doen voor anderen, dichtbij én ver weg.

Gratis download

Het lesmateriaal is eigentijds, laagdrempelig en gemakkelijk in te passen in bestaande catechese. Het is voorzien van een imprimatur door Mgr. J. Hendriks. Via de website van Vastenactie is het
gratis te downloaden.

Over Vastenactie

Over de hele wereld leven mensen in armoede. Namens de Nederlandse katholieke gemeenschap wil Vastenactie daar iets aan doen en mensen over de hele wereld steunen bij het opbouwen van
een waardig bestaan, ongeacht hun etniciteit, geloofsovertuiging, sekse of afkomst. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met partners ter plaatse. Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 70 kleinschalige
sociaaleconomische projecten, waarvoor in Nederland fondsen worden geworven. In 2022 kon Vastenactie daarmee meer dan 300.000 mensen een steuntje in de rug geven.

Startdag Vastenactie 2024: op 4 november in Rijen

In november organiseert de Vastenactie de Startdagen. Op drie zaterdagen worden verspreid over de bisdommen diverse presentaties gegeven over de nieuwe campagne. In het bisdom Breda vindt deze plaats op zaterdag 4 november 2023 in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Aanmelden via info@vastenactie.nl. In 2024 staat klimaatverandering centraal en dan met name de gevolgen ervan voor kwetsbare gemeenschappen in Zimbabwe. We zoeken ook naar oplossingen en laten u kennismaken met onderwerpen als agro-ecologie en rechten voor de natuur.

Andere berichten