Terugkijken: Inleiding pater Guerric Aerden over Sint Bernardus

24 april 2023

Pater Guerric Aerden OCSO hield onlangs voor het bisdom Breda een inleiding over Sint Bernardus. Dit deed hij tijdens een verdiepingsavond die werd gehouden in het kader van de bisdombedevaart ‘in de voetsporen van Sint Bernardus’ die van 23 tot en met 28 oktober 2023 plaatsvindt. De inleiding is opgenomen en terug te kijken via het YouTubekanaal van het bisdom Breda.

Pater Aerden gaat in op wat we in deze tijd van Bernardus kunnen leren. Hij kenschetst de heilige achtereenvolgens als ‘aanklager’ ofwel ‘klokkenluider’, vervolgens als ‘reformator’ en ten slotte als ‘vaderfiguur’. Hij gaat daarbij in op een drietal succesfactoren van een spiritualiteit. Ontbreekt er één, dan is er hervorming nodig. We zien dit terug in het leven van Bernardus, die in het tijdgewricht van feodalisme zag dat het tijd was voor een nieuwe weg.

Pater Guerric Aerden leeft als cisterciënzermonnik van Westmalle in het zuiden van Frankrijk, waar hij als priester-kluizenaar verbonden is met een contemplatieve vrouwengemeenschap. Aerden schreef verschillende werken over de cisterciënzer spiritualiteit, waaronder ‘Bernardus van Clairvaux, Meester in de school van de liefde’ (2020).

In de periode april tot en met juni 2023 vindt er een aantal verdiepingsavonden plaats over Sint Bernardus en wat zijn spiritualiteit voor de gelovigen van de missionaire Kerk betekent. Deze bijeenkomsten vormen de opmaat naar de bisdombedevaart die in oktober plaatsvindt. Maar de verdiepingsavonden zijn evengoed interessant voor wie niet meegaat op bedevaart.

 

Andere berichten