Online geloofsgesprekken over boek Handelingen

30 maart 2021

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, houdt tussen Pasen en Pinksteren 2021 een reeks online geloofsgesprekken in kleine groepen rondom het boek Handelingen van de Apostelen.

De ‘Lectio Divina’ avonden worden georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting (KBS). Vanaf dinsdagavond 6 april 2021 zal diaken Vincent de Haas een zevental avonden leiden. Iedereen die geboeid is door het boek Handelingen kan zich aanmelden: “van pastorale beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde,” zo meldt de website van het Sint Franciscentrum. De avonden zijn een geschikte ‘follow-up’ voor mensen dien hebben deelgenomen aan een Alphacursus.

Handelingen van de Apostelen
De Kerk leest tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen der Apostelen. Het boek gaat over het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. “We maken kennis met het leven van de eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het vervullen van onze opdracht.”

“Een manier om in het geloof te groeien is om in kleine groepen bij elkaar te komen rond de heilige Schrift waardoor God zelf tot ons spreekt en waar wij het geloofsgesprek met elkaar voeren.”

Het Sint Franciscuscentrum zet zich in om de missionaire Kerk te bevorderen: “In een missionaire parochie besteden we aandacht aan onze geloofsgroei (in doen, leren en vieren). We kunnen niet doorgeven wat we zelf niet ontvangen hebben. Een manier om in het geloof te groeien is om in kleine groepen bij elkaar te komen rond de heilige Schrift waardoor God zelf tot ons spreekt en waar wij het geloofsgesprek met elkaar voeren. Diaken De Haas laat ons zien hoe je samen op een vruchtbare manier de bijbel kunt lezen. Dit kan dienen als model om te gebruiken in de parochie.”

 

Andere berichten