Inspirerende ontmoetingsdag voor vrijwilligers Missionaire parochie

11 maart 2022

Ondanks de donkere wolken die zich boven Europa samenpakken door de oorlog in Oekraïne, scheen de zon op zaterdag 5 maart 2022 boven de Sint Paulusabdij in Oosterhout. Niet alleen letterlijk maar ook in de harten van de ongeveer tachtig deelnemers aan de inspiratiedag voor de vrijwilligers van de conferentie over de Missionaire parochie. Deze conferentie vindt op 24 en 25 maart 2022 plaats in Breepark te Breda.

De dag vormde een ‘opmaat naar de conferentie’ en beloofde veel goeds. De dag opende met een vreugdevolle eucharistieviering waarin pastoor Van Velthoven de hoofdcelebrant was. In zijn korte homilie riep pastoor Van Velthoven de aanwezigen de “christelijke blijdschap in hun leven uit te stralen.” Leden van de communiteit Chemin Neuf ondersteunden de viering met hun liederen.

“God wil de Kerk vernieuwen”
De onderlinge ontmoeting speelde een grote rol. Veel mensen waren blij dat ze elkaar weer konden ontmoeten en de conferentie over de Missionaire parochie eindelijk doorgaat. Ad Verest, parochiepriester in Eindhoven hoopt dat de conferentie een vernieuwing in de hoofden en harten van de mensen brengt. “God wil de Kerk vernieuwen. Het is fijn mensen te ontmoeten met wie je iets kunt opbouwen.” Monique Stouthard uit Schoonhoven geniet van de ontmoeting met mensen uit andere parochies die met hetzelfde ideaal bezig zijn. “Hoe mooi is het dat dit weer kan.”

Het belang van gastvrijheid
Na de viering gingen de vrijwilligers naar de recreatieruimte van de abdij waar hun een afwisselend programma wachtte. Een lezing over gastvrijheid vormde de hoofdmoot van het programma.

Gastvrijheid is een kenmerk van de Missionaire parochie. Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, verzorgde daarom een interactieve inleiding over dit thema. Hij liet de vrijwilligers zelf nadenken over de manier waarop ze een gastvrije parochie gestalte geven. Volgens Arnoud is de essentie van gastvrijheid de ervaring van de ander dat er op hem gerekend is. Hij moet zich welkom heten. Daarom is het van belang dat de parochie gericht is op het aangaan van relaties met mensen. Uit eigen ervaring vertelde Drop dat commerciële organisaties dit principe kennen. Hij illustreerde dit met een voorbeeld uit het bankwezen. Toen hij financieel adviseur bij een bank was, noteerde hij de persoonlijke gegevens van klanten van hobby’s tot aan de soort koffie die ze dronken. Dat zorgt ervoor dat een klant zich welkom voelt. Het is bij de Alphacursus een principe dat je bij de maaltijd die aan de inleiding voorafgaat niet over geloofszaken spreekt. Je informeert eerst naar datgene wat de deelnemer de afgelopen week heeft meegemaakt en toont interesse in hem. Op deze manier schep je gemeenschap.

Behoren tot een gemeenschap gaat vooraf aan geloven en gedragen
Drop benadrukte dat het behoren tot een gemeenschap voorafgaat aan het geloven en het gedragen. Dat zegt ook James Mallon, hoofdspreker van de conferentie. “Dit is,” zo legt Drop uit, “een omkering van een vroegere praktijk waarin het geloof in Jezus Christus eerst kwam en het gedrag en toebehoren tot een kerkgemeenschap volgde. Het eerste contact met de Kerk is van groot belang.” Drop wees op de mogelijkheid een ‘mystery guest’ uit te nodigen. Deze onverwachte gast bezoekt een viering in de parochie en rapporteert wat er op het gebied van gastvrijheid te verbeteren valt. Deze verbeteringen zitten soms in de details. Uit de zaal kwamen verschillende suggesties. Sommige deelnemers vroegen aandacht voor de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een lichamelijke beperking. Anderen wezen op het belang van aandacht voor kinderen en het vermijden van groepsvorming onder de parochianen. Weer anderen wezen erop dat welkomstgroepen in kerken hun taak vervullen in de naam van de Heer. Zij moeten een afspiegeling zijn van de eindeloze gastvrijheid van de Heer zelf.

Projectleider Harm Ruiter presenteerde tot slot het programma van de conferentie en liet zien welke taken elke vrijwilliger gaat vervullen. Een gebedsviering, een goed verzorgde lunch en een bezoek aan de locatie Breepark in Breda sloten de dag af.

 

Andere berichten