Verdiepingsavond op 20 april: ‘Bernardus als reformator’

13 april 2023

In het kader van de bisdombedevaart ‘in de voetsporen van Sint Bernardus’, houdt broeder Guerric Aerden op donderdagavond 20 april een inleiding over ‘Bernardus als reformator’. Alle belangstellenden, ook wie niet meegaan op bedevaart, zijn vanaf 20:00 uur welkom in de Cuyperszaal (ingang Doelpad) onder de basiliek van Oudenbosch.

Pater Guerric Aerden leeft als cisterciënzermonnik van Westmalle in het zuiden van Frankrijk, waar hij als priester-kluizenaar verbonden is met een contemplatieve vrouwengemeenschap. Aerden schreef verschillende werken over de cisterciënzer spiritualiteit, waaronder ‘Bernardus van Clairvaux, Meester in de school van de liefde’ (2020).

In de spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux draagt de mens als beeld van God een grootheid van de ziel met zich mee. Deze ‘grootheid’ valt samen met het goddelijk Woord, die de vorm aan de ziel geeft. Door het goddelijke af te wijzen ver-vorm-t de mens zijn eigen ziel. De mens wordt daarom opgeroepen tot her-vorm-ing door zich opnieuw te keren naar het Woord. In de navolging van Christus, die het Woord is, wordt hij aan Christus gelijk-vorm-ig. Dat is de hervorming waartoe volgens Bernardus zowel iedere individuele mens als de Kerk als geheel is geroepen.

In de periode april tot en met juni 2023 vindt er een aantal verdiepingsavonden over Sint Bernardus en wat zijn spiritualiteit voor de gelovigen van de missionaire Kerk betekent. Deze bijeenkomsten zijn óók interessant voor wie niet mee kan gaan met de bisdombedevaart.

Andere berichten