‘Wie is onze naaste?’ Diaconale stad in Roosendaal

25 november 2011

Elke derde donderdag van de maand komt de Diaconale Stad Roosendaal bijeen in het dekenaal Centrum van het dekenaat Het Markiezaat, zo ook op 17 november. De Diaconale Stad Roosendaal is een beweging die vanuit het christelijk geloof mensen nabij wil zijn. Het is een van de diaconale ‘centra’ van het bisdom van Breda, waaraan medewerkers van het bisdomkantoor zijn verbonden.

Maatjes
Op 17 november ontmoetten ouderen en jeugdige maatjes elkaar.. Via een spel met gerichte vragen kwamen ze met elkaar in gesprek over hun levensbeschouwing. Een van de jongeren vertelde dat hij geleerd had dat niets vanzelfsprekend is. “Als je in je leven iets wil bereiken, moet je er hard tegen aan gaan. Dat geldt ook voor de school. Ik wil per se mijn diploma halen.”

Kadercursus diaconie en sociale leer
De leden van de kerngroep hebben zelf ook behoefte aan verdieping. Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk, belichtte in een korte lezing de relatie tussen de diaconie en de sociale leer van de Kerk. Tegelijkertijd presenteerde hij de kadercursus diaconie en sociale leer die in het dekenaat het Markiezaat op 19 april van start gaat. Dat hiervoor belangstelling bestaat bewees Mieke Stroop, diaconaal vrijwilligster in de Onze Lieve Vrouwe parochie te Roosendaal en ‘oudermaatje’. “Ik sta te popelen om te beginnen. Ik kan niet wachten tot april.”

De diaconale stad
De diaconale stad Roosendaal zoekt contact met mensen wier leven dreigt te verschralen. Met vriendschap en aandacht hoopt de diaconale stad hen weer uitzicht te bieden. De diaconale stad wordt hierbij gevoed door de spiritualiteit van Sant Egidio. Sant Egidio is een beweging die eind jaren zestig in Rome ontstaan is. Een groep studenten nam geen genoegen met de theoretische beschouwingen van de “revolutionairen” van de jaren zestig maar besloot, met het Evangelie in de hand, zich in te zetten voor de armsten in Rome. Zij kregen de beschikking over de kerk van Sant’ Egidio in de Romeinse wijk Trastevere. Zij combineren in hun leven gebed en actie, stijd en aanbidding.

Wie is onze naaste?
In deze lijn werkt ook de Diaconale stad Roosendaal. Maandelijks komt de kerngroep bij elkaar. De bijeenkomsten kennen drie elementen. Eerst is er een korte gebedsviering waarin de Bijbel en de krant met elkaar verbonden worden. Tijdens de viering confronteerde Benedict Laval de deelnemers indringend met de bijbelse vraag wie onze naaste feitelijk is. Hij verbond dit met de actualiteit van de economische crisis en vroeg zich af en toonde de aanwezigen een krantenartikel met de kop: “De crisis is van ons allemaal”.
“Zijn de Grieken onze naasten?” vroeg hij de aanwezigen. Deelnemers staken kaarsen op en baden voor persoonlijke en meer algemene intenties. Heel bijzonder werd er gebeden voor de zusters van Mariadal. Zij betekenen veel voor de Roosendaalse gemeenschap. Juist in deze dagen verlaten zij hun moederhuis aan de Vincentiusstraat om samen te gaan wonen in Huize Sint Elisabeth.
 

Andere berichten