Vervolgcursus parochiebestuur: over de financiële inrichting van de parochie

19 januari 2012

Op maandag 16 januari kwam een tiental financiële bestuurders uit verschillende parochies naar het bisdomkantoor om van de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, een presentatie te krijgen over de financiële inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden.

Beleidsterrein Financiën
Vanuit het project ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ ontstaan er samenwerkingsverbanden bestaande uit een of twee parochies. Bij het samengaan van parochies naar één nieuwe parochie is het van belang om ook de zaken op het beleidsterrein Financiën goed te regelen.

Inrichten van de financiële organisatie
De econoom stelde onderwerpen aan de orde als het opstellen van de openingsbalans van de nieuwe parochie, het oormerken van gelden uit de voormalige parochies en de regels die daarvoor gelden, hoe om te gaan met de Aktie Kerkbalans en de opbrengsten hieruit en uit collecten etc. Na de pauze behandelde hij acties voor restauratie en dergelijke, hoe om te gaan met budget voor de parochiekernen en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Hij sloot af met de financiële vastlegging op de verschillende niveaus binnen een samenwerkingsverband.

Uitwisseling en gesprek
Al tijdens de bijeenkomst werden er veel vragen gesteld. De deelnemers vonden het prettig om in een kleinere groep de kans te krijgen om inzicht te verwerven in de achtergronden van de keuzes die gemaakt zijn rond de financiële inrichting van de nieuwe parochie.

Basiscursus parochiebestuur met vervolgcursussen
Het bisdom verzorgt elk jaar de Basiscursus Parochiebestuur voor nieuwe bestuursleden van de parochie. Voor bestuursleden die al langer actief zijn is er een reeks bijeenkomsten elk rond een specifiek thema. De bijeenkomst van 16 januari stond in het teken van financiën.

  • Op dinsdag 7 februari, 19.30 uur, Bergen op Zoom is er een Vervolgcursus Parochiebestuur rond ‘Kaders voor kerkgebouwen’.
  • Op woensdag 18 april is er om 20.00 uur in Rilland een Vervolgcursus Parochiebestuur rond ‘Besturen met het Geloof voorop’.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de Programmagids 2011-2012.

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via E programmagids@bisdombreda.nl

 

Andere berichten