Vervolg op cursusavonden ‘Livestreamen in de parochie’

26 november 2020

In navolging van twee cursusavonden over livestreamen in de parochie, houdt het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda twee online vervolgavonden. Op woensdagavond 2 december en donderdagavond 10 december zullen geluidstechnicus Ronald Fietje en communicatieadviseur Marc de Koning verder ingaan op de techniek die nodig is voor het opzetten van een livestream.

De twee extra avonden zullen elk dezelfde onderwerpen behandelen en zijn meer praktisch van insteek. Belangstellenden kunnen kiezen uit een van de twee avonden.

Tijdens de eerdere cursusavonden werd ingegaan op aspecten ‘voor de camera’ en ‘achter de camera’. Toen stonden mediavaardigheden, regietips en missionair livestreamen centraal. Ook technische aspecten van enkele livestream-scenario’s werden belicht. Omdat er veel vragen bleven over het gebruik van apparatuur en software, worden daar nu twee extra avonden over gehouden met ruime gelegenheid tot vragen en uitwisseling.

Voor het volgen van de twee avonden is het niet nodig de eerdere avonden te hebben gevolgd. Wel wordt aanbevolen deze video vooraf te bekijken. In deze video wordt vanaf minuut 24 een aantal basisfuncties van het livestream softwarepakket OBS uitgelegd.

  • Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dit inschrijfformulier. Vermeld in de omschrijving aan welke avond u wilt deelnemen.

Andere berichten