‘Verantwoordelijkheid nemen voor de sociale leer’: VPV-dagen 2011

11 november 2011

Op dinsdag 8 en donderdag 10 november kwamen in Bovendonk te Hoeven de pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda bijeen voor de jaarlijkse VPV-dagen (voortgezette pastorale vorming). Diaken Fred van Iersel en diaken Peter Hoefnagels hielden een inleiding over de sociale leer van de Kerk. In de middag vonden vier werkwinkels plaats.

Inleidingen en werkwinkels
De werkwinkels stonden in het teken van vier belangrijke thema’s uit de sociale leer van de Kerk, waar het bisdom van Breda concreet aan werkt: zorg, onderwijs, arbeid en publiek bestuur. De werkwinkels werden verzorgd door mensen uit deze sectoren, met wie het bisdom in gesprek kwam vanuit de diaconale werkbezoeken van het bisdombestuur en de Antoniusacademie.

Menselijke waardigheid
Diaken Fred van Iersel is diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk. Hij sprak over de sociale leer vanuit een aantal basisbeginselen: solidair humanisme, participatie, subsidiariteit, algemeen welzijn, vrede. De basis van de sociale leer van de Kerk is de menselijke waardigheid, die is gefundeerd in de liefde van God voor de mensen en de menswording van Christus. “De inzet van de katholieke sociale leer is om humaniserende impulsen te geven aan de samenleving,” stelde diaken Van Iersel.

Verbindingen met de parochiepraktijk
Diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening, sprak daarna over de verbindingen met de parochiepraktijk. Uitvoering geven aan de sociale leer van de Kerk, is niet iets wat een parochie er zomaar bij kan doen, gaf hij aan in het gesprek na de inleidingen. De Katholieke Kerk heeft een opdracht in het sociale leven, maar dat wordt niet vanzelfsprekend zo ervaren door de samenleving. Van pastorale beroepskrachten en andere vertegenwoordigers van de Kerk wordt verwacht dat ze de relevantie van die boodschap moeten kunnen aantonen en waarmaken, soms dwars door scepsis heen.

Vorming
Mede daarom is vorming van belang. In hoofdstuk 12 wijst het ‘Compendium van de sociale leer van de Kerk’ op het belang van vorming. Het bisdom van Breda ontwikkelde de kadercursus sociale leer en diaconie en plaatste mede hierom dit jaar de VPV-dagen in het kader van de sociale leer. Overigens werden ook geloofsboekjes uitgebracht vanwege de sociale leer van de Kerk, een bisdommagazine en gaan de zeven geloofsgesprekken uit Breda op tv in 2011 over de sociale leer van de Kerk.

Proactief en eigen initiatief
De boodschap van de Katholieke Kerk positief inbrengen in de eigen (werk)omgeving is een belangrijke uitdaging. Dat vraagt om proactief optreden en eigen initiatief. Zoals een van de deelnemers op 8 november aangaf: je kunt niet afwachten tot het maatschappelijk middenveld de Kerk weet te vinden en de parochie erbij betrekt, maar je moet zelf actief worden.

Werkwinkels
Vanuit de werkwinkels werd duidelijk dat de sociale leer uitnodigt tot lokale activiteiten, zoals bewoners uit een zorginstelling die door parochievrijwilligers naar de vieringen worden begeleid, en ouders die betrokken zijn op een school, en bijvoorbeeld een gespreksavond over de koopzondag in de parochie met politici en ondernemers.

Verantwoordelijkheid nemen
Diaken Van Iersel gaf aan dat de sociale leer van de Kerk erop wijst dat de lokale bisschoppen verantwoordelijkheid dragen voor de sociale leer. Daarmee is de inzet vanwege de sociale leer niet iets om uit te besteden aan een hoger echelon, maar iets waar iedere priester, diaken, pastoraal werk(st)er en elke gelovige in de eigen (werk)omgeving mee aan de slag kan en moet. Juist omdat die inzet zich gedragen mag weten door de bisschoppen.

Zie ook de aankondiging van de VPV-dagen 2011: ‘VPV-dagen 2011: de sociale leer van de Kerk in de pastorale praktijk’ (11-10-2011)

Lees meer op de speciale pagina over de sociale leer van de Kerk op deze site, klik hier

Activiteiten van het bisdom van Breda op het terrein van de sociale leer van de Kerk worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Skanfonds.

 

Andere berichten