Tweede jaargang kadercursussen liturgie en kerkmuziek gestart

4 februari 2010

De eerste jaargang van de kadercursussen liturgie en kerkmuziek is afgerond. In 2010 worden deze kadercursussen aangeboden in het dekenaat Het Markiezaat. De cursus is inmiddels gestart met twintig deelnemers.

De organisatoren, Myriam de Jong-Smits en Jan Schuurmans van de pastorale dienstverlening, zijn positief over het eerste jaar. “De eerste jaargang vond plaats in het dekenaat de Baronie,” vertelt Jan Schuurmans. “Er waren ongeveer twintig deelnemers. Dezen zijn voorgedragen door pastorale beroepskrachten.” “Het waren niet alleen kadervrijwilligers,” vervolgt Myriam de Jong-Smits “maar ook belangstellende parochianen. Het is de bedoeling dat ze inzicht krijgen in de kaders van liturgie en kerkmuziek. We maken hen vertrouwd zowel met de rubrieken van de liturgie als met de rijkdom die in de liturgische boeken verscholen ligt. Deze is weinig bekend.”

De deelnemers waren enthousiast. “Verschillende hebben beide kadercursussen gevolgd zodat een goede integratie tussen liturgie en kerkmuziek ontstond.” Beiden prijzen de gastvrijheid van de parochie Breda-Oost. “Hier is een nieuwe kerk gebouwd, de H. Michaëlkerk. De beleving van deze moderne kerkruimte gaf een extra dimensie aan onze cursus.”

Samenwerking
De cursus wordt verzorgd door de medewerkers van de pastorale dienstverlening in samenwerking met pastorale beroepskrachten uit de parochies. In het dekenaat het Markiezaat zijn dit pastoor Han Akkermans van de Sint Christoffelparochie te Halsteren en dr. Petra Versnel-Mergaerts, stedelijk functionaris voor de liturgie in Roosendaal en tevens pastoraal werkster in de Emmaüsparochie aldaar.

Modulaire opbouw
De kadercursus liturgie en kerkmuziek bestaat uit vier modules. De deelnemers van de kadercursus volgen een deel van de cursus gezamenlijk. Ze maken kennis met de grondbegrippen van de liturgie, de belangrijkste uitingsvormen van de katholieke eredienst en de afzonderlijke elementen zoals Bijbel, het gebed en het kerkgebouw. In de kadercursus kerkmuziek gaat het om de functie en de vormen van muziek, de ontwikkeling van het kerklied en de meerstemmigheid door de eeuwen heen.

In 2011 vinden de kadercursussen liturgie en kerkmuziek plaats in het dekenaat Zeeland.

 

 

 

Andere berichten