Twee online cursusavonden over livestreamen in de parochie

15 oktober 2020

Het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda houdt een online cursus van twee avonden voor parochies die willen gaan livestreamen of de kwaliteit van hun activiteiten op dit gebied willen verbeteren. De cursus vindt plaats op de twee maandagavonden 26 oktober en 9 november.

‘Voor en achter de camera’
De eerste cursusavond gaat in op de aspecten ‘voor de camera’. Media-experts Rob Freijssen en Davidson Rodrigues zullen met de deelnemers een aantal aspecten van mediatraining en online presentatie behandelen. De tweede avond gaan online professionals Frank en Emy Jansons in op wat er ‘achter de camera’ nodig is. Techniek komt aan de orde, maar ook hoe je missionair kunt livestreamen.

“De maatregelen tegen het coronavirus geven een belangrijke aanleiding om het livestreamen nog eens serieus te bekijken,” vertelt Marc de Koning die de training namens het Sint Franciscuscentrum organiseert. “Een aantal parochies heeft tijdens de eerste golf van besmetting stappen gezet op het gebied van livestreamen. Anderen willen die stappen nu verkennen. Ook komen er vragen om de kwaliteit van de live-uitzending te verbeteren.”

Volgens De Koning kun je livestreaming op verschillende manieren benaderen. Er wordt kort ingegaan op de mogelijkheden voor een permanente opstelling. Een meer flexibele oplossing wordt besproken en er is aandacht voor hoe een smartphone kan worden ingezet via een social media platform.

De parochie op een aantrekkelijke manier online zichtbaar
“Bij livestreaming denken we meteen aan het uitzenden van de eucharistieviering. In deze crisistijd is dat inderdaad een uitkomst. Maar zodra het kan hopen we natuurlijk weer samen naar de kerk te gaan. Een overzicht van verschillende scenario’s kan dan helpen om de juiste opstelling te kiezen.” “Want,” zo benadrukt De Koning, “met online video kan zoveel meer. Denk aan cursussen, catechese, woorden van bemoediging enzovoorts. Verschillende parochies hebben in de afgelopen maanden nieuwe mensen leren kennen. De online presentie van de parochie speelde daarbij een rol. Op dat spoor willen we verder: met een goede presentatie, goede inhoud en de juiste apparatuur op de juiste plek, kun je de parochie op een aantrekkelijke manier online zichtbaar maken.”

De cursus biedt ruimte aan maximaal 25 deelnemers en wordt online aangeboden met behulp van het videoplatform Zoom. Deelnemers die al ervaring hebben met livestreaming mogen bij aanmelding een voorbeeld (linkje) meesturen. Tijdens de avond worden enkele voorbeelden besproken. Deelname aan de cursus is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

 

Detailfoto van een usb-stick waarmee camerabeelden op een computer kunnen worden binnengehaald om te livestreamen.

Andere berichten