Terugkomavond nieuwe parochiebestuurders

30 september 2015

Op 21 september vond een terugkomavond plaats voor nieuwe leden van parochiebesturen, die in het afgelopen jaar de basiscursus parochiebestuur volgden. Zeven bestuurders uit vier parochies deelden hun ervaringen als nieuwe bestuurder met elkaar en met vicaris Paul Verbeek en bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw Geerten Kok.

Algemeen was de ervaring dat de basiscursus een goede introductie in het parochiebestuurswerk had geboden, en ook dat nieuwe bestuurders hun weg in de parochie en in hun nieuwe taak vooral ‘werkendeweg’ hadden gevonden. Geerten Kok: “Algemeen was ook de ervaring dat het besturen van een grote parochie een complexe taak is die veel kunde en professionaliteit vraagt. Gesuggereerd werd om de opgebouwde ervaring van bestuurders goed te benutten. Zo bood een van de bestuurders aan om de ervaring met het ontwikkelen van de ICT-inrichting voor de parochie te delen met andere bestuurders.”

De opdracht en verantwoordelijkheid van parochiebestuur, pastoor en pastoraal team in de parochie vullen elkaar aan. Vicaris Verbeek benadrukte dat het samenspel het meest vruchtbaar wordt wanneer zij voor elkaar een klankbord zijn.

Deelnemers merkten op dat de terugkomavond erg zinvol was, en dat ze hopen op een vervolg.

 

Andere berichten