Start tweede semester Sint Franciscuscentrum

7 januari 2015

Met het nieuwe jaar is ook het tweede semester van het Sint Franciscuscentrum begonnen. Het vormingscentrum van het bisdom Breda wil de gelovigen ondersteunen die bouwen aan de Kerk en de samenleving in het bisdom van Breda (Westelijk Noord-Brabant en Zeeland). Om hun geloof te verdiepen worden in het kader van dit centrum verschillende cursussen ontwikkeld.

Rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk geeft de cursus ‘Ik geloof’. Aan de hand van de geloofsbelijdenis behandelt hij centrale thema’s van het christelijk geloof. Hij geeft de cursus op donderdagavond. Dit jaar zijn er nog bijeenkomsten op 22 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei en 18 juni.

Bisschop Liesen verzorgt catechetische bijeenkomsten rond de heilige Schrift. Dit jaar leest hij met de aanwezigen het Johannesevangelie van het begin tot aan het einde. Hij analyseert de teksten maar betrekt naast wetenschappelijke inzichten in zijn uitleg ook de betekenis van deze passages voor het leven van de gelovige en het leven van de Kerk. De bijeenkomsten worden steeds door ongeveer vijftig tot zestig personen bezocht. Iedereen kan deelnemen. Wanneer er vragen leven naar aanleiding van de behandelde stof, gaat bisschop Liesen hier uitvoerig op in. In de eerste helft van 2015 zijn er nog bijeenkomsten op de maandagen 23 februari, 23 maart, 20 april, dinsdag 19 mei en maandag 15 juni.

De cursussen vinden plaats in de avonduren van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Indien mogelijk kunnen de deelnemers meebidden met het getijdengebed met de priesterstudenten van het Antoniushuis. Op donderdagavond worden de cursisten uitgenodigd mee te bidden met de vespers om 19.00 uur Op maandagavond is er gelegenheid om mee te bidden met de completen om 21.30 uur.

Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

Klik hier voor informatie over het Sint Franciscuscentrum op deze website.

 

Andere berichten