Start nieuwe serie kadercursussen bisdom

13 december 2012

Op dinsdag 22 januari 2013 begint een nieuwe leergang van de kadercursus sociale leer en diaconie. Dit keer wordt hij aangeboden voor het vicariaat Middelburg. De cursus vindt plaats in De Ark te Rilland en wordt verzorgd door diaken Fred van Iersel, functionaris voor sociale leer in het bisdom van Breda.

De sociale leer van de Kerk
In 2012 gaf diaken Van Iersel deze cursus in Etten-Leur voor vrijwilligers uit het voormalige dekenaat het Markiezaat. “De leergang omvat vijftien bijeenkomsten,” vertelt hij desgevraagd. “Deze beginnen en eindigen altijd met een gebed. Elke les staat in het teken van een heilige die relevant is voor de sociale leer en de diaconale praktijk van de Kerk. Dit mondt uit in een bespreking van een thema van de sociale leer. Hierbij gebruiken we het Compendium van de sociale leer van de katholieke Kerk. We besteden veel aandacht aan het katholieke mensbeeld. Dit ligt namelijk aan de basis van de sociale leer. In latere lessen behandelen we ook encyclieken, met name die pauselijke rondzendbrieven die geschreven zijn door paus Johannes XXIII en zijn opvolgers. We spiegelen deze met de eigen ervaring van de deelnemers.”

‘Boeiende en leerzame uitwisseling’
Deze werkwijze is Van Iersel goed bevallen. “De deelnemers in Etten-Leur hadden ervaring in de wereld van arbeid, zorg, onderwijs en publiek bestuur, vier aandachtsvelden van het bisdom. Hierdoor kwam voor alle partijen een boeiende en leerzame uitwisseling tot stand. Hierdoor konden we ook dieper ingaan op de diaconale praktijk in het bisdom en een link leggen tussen de drie diaconale centra en de sociale leer.”

“De parochies vormen de doelgroep van mijn cursus. Als de sociale leer van de Kerk in ons land toekomst heeft, komt dat doordat deze verankerd is in het bewustzijn van de gelovigen,” aldus diaken Van Iersel.

Kadercursus catechese
Op dinsdag 15 januari 2013 start de kadercursus catechese, verzorgd door Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs en medewerkster catechese van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda. Deze wordt gegeven op centrum Bovendonk te Hoeven.

Kadercursussen liturgie en kerkmuziek
Op 24 januari begint de kadercursus liturgie en kerkmuziek, gegeven door Myriam de Jong-Smits en Jan Schuurmans, medewerkers liturgische vorming en kerkmuziek van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda. ook deze kadercursus vindt plaats op centrum Bovendonk te Hoeven.

Opgave op voordracht van de pastorale beroepskracht van de parochie kan bij: programmagids@bisdombreda.nl

 

Andere berichten