Start kadercursussen liturgie en kerkmuziek

9 maart 2009

Op woensdag 4 maart vond in de pastorie van Raamsdonk de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe kadercursus liturgie en de nieuwe kadercursus kerkmuziek. De cursus wordt verzorgd door Myriam de Jong-Smits (liturgie) en Jan Schuurmans (kerkmuziek) van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda.

Vier modules
De onderdelen van de eerste module, die nu van start is gegaan, geven in vijf lessen een introductie vanuit de vraag ‘Wat is liturgie?’. De kadercursus bestaat uit in totaal vier modules. Twee modules worden in het voorjaar gegeven, twee modules in het najaar. De deelnemers van de kadercursus liturgie en de kadercursus kerkmuziek volgen een deel van de cursus gezamenlijk. Regelmatig zal de groep zich splitsen om nader in te gaan op specifieke onderwerpen van de kerkmuziek of de liturgie.

Gecombineerde cursussen liturgie en kerkmuziek
Myriam de Jong-Smits: “Liturgische muziek ‘maakt als gewijde zang een noodzakelijk en integrerend deel uit van de plechtige liturgie’ zegt de Constitutie over de liturgie nr. 112. Als we hiervan uitgaan is het zinvol om het cursusaanbod voor de liturgische medewerkers en kerkmusici met elkaar te combineren.”

Door de gezamenlijke opzet leren liturgische medewerkers en kerkmusici elkaars vakgebied kennen en waarderen. Bovendien wordt de samenwerking tussen kerkmusici en liturgische medewerkers al doende ingeoefend.

De kadercursussen: inhoud
Myriam de Jong-Smits: “In de kadercursus liturgie en de kadercursus kerkmuziek besteden we zowel aandacht aan de liturgische als de kerkmuzikale aspecten. In de kadercursussen maken deelnemers kennis met de grondbegrippen van de liturgie, de belangrijkste uitingsvormen van de katholieke eredienst en de afzonderlijke elementen zoals Bijbel, gebed en kerkgebouw. Wat de kerkmuzikale aspecten betreft, blijven we stilstaan bij de functie en de vormen van muziek in de liturgie. We volgen de ontwikkeling van het kerklied en van de meerstemmigheid door de eeuwen heen.”

Dekenale cyclus
Het is de eerste keer dat de kadercursussen worden gegeven. Deze kadercursus kerkmuziek en de kadercursus liturgie is bestemd voor mensen uit het dekenaat De Baronie die met kerkmuziek of liturgie te maken hebben: als dirigent, koorzanger, begeleider of als lid van een liturgiewerkgroep. Hierna zal de cursus starten in dekenaat Het Markiezaat.

Meer informatie
Voor meer informatie over de kadercursus liturgie kan contact op worden genomen met Myriam de Jong-Smits T 076 5223444, E mdjongsmits@bisdombreda.nl. Voor meer informatie over de kadercursus kerkmuziek kan men contact opnemen met Jan Schuurmans T 076 5223444, E jschuurmans@bisdombreda.nl.

Andere berichten