Start geloofscursus Sint Franciscuscentrum

28 september 2015

Op dinsdag 29 september 2015 start de cursus algemene geloofsvorming van het Sint Franciscuscentrum. De cursus vindt plaats in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. Bisschop Liesen en pastoor Lars Peetam van de Bredase Jeruzalemparochie verzorgen dit eerste onderdeel. “We verwachten een flinke groep van ongeveer dertig personen,” vertelt pastoor Peetam desgevraagd.

De gehele leergang bestaat uit zes blokken van vijf avonden. Deze zijn verspreid over twee jaar. Daarna is er de mogelijkheid tot een praktijkjaar. Het eerste blok staat in het teken van de geloofsbelijdenis.

“We lopen met de groep de gehele apostolische geloofsbelijdenis door. Dit doen we aan de hand van het boek ‘Katholicisme voor dummies’. De deelnemers krijgen een hand-out met verwijzingen naar dit boek. Zo kunnen ze zelf met de stof aan de slag gaan en deze verdiepen. Daarnaast verwijzen we regelmatig naar het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk.”

De eerste avond zal gaan over geloof en over God. “Ik zal ingaan op de vraag hoe wij God kennen, zijn wezen en zijn eigenschappen. Zo kom ik terecht bij de bespreking van de Drie-Eenheid. Het zullen gezien de omgang van de stof hoorcolleges zijn, waarbij mensen op het eind van het lesuur vragen kunnen stellen. We blijven wel beschikbaar voor verdere vragen en gesprekken. Ook l vragen we de deelnemers steeds of ze iets nieuws hebben geleerd.”

“Het gaat in de eerste plaats om geloofsverdieping,” zegt pastoor Peetam. “De toerusting volgt in latere blokken,” aldus Peetam. “Er is ook geen toets aan dit blok verbonden. Het gaat om een pilot.” Lars verwacht dat de cursus zich gaandeweg uitkristalliseert. “Omdat we net starten ken ik de groep natuurlijk nog niet, maar de beginsituatie van de verschillende deelnemers, verwacht ik, zal divers zijn.. Ik heb ervaring met dit type groepen op de Tiltenberg waar ook mensen uit parochies op cursus kwamen. Dit waren heel dankbare bijeenkomsten. Er bestaat veel animo. Ik verwacht dat het hier ook zo gaat werken. Als je iets goeds neer zet spreekt het zich vanzelf verder.”

Andere berichten