Start en aanmelding Leergang Communicatie en fondsenwerving 2015

17 december 2014

“Ik was eerst van plan één keer te gaan, maar het was zo goed en het is zo verrijkend voor jezelf en voor je vrijwilligerswerk, dat ik alle keren ben geweest.” Dat vertelde Petra van Kimmel van de Vijf Heiligen Parochie in Made, na afloop van de eerste Leergang Communicatie en fondsenwerving op de bisdomwebsite. De Leergang wordt in 2015 opnieuw aangeboden.

De Leergang Communicatie en fondsenwerving 2015 start op dinsdag 10 februari 2015. Gerard de Rooij, econoom van het bisdom Breda, en Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw, hebben parochies in het bisdom van Breda per brief uitgenodigd om mensen aan te melden voor deze tweede Leergang.

“In een tijd dat de financiële situatie van parochies onder druk raakt, biedt de Leergang mogelijkheden om de inkomsten van de parochie te vergroten,” schrijven zij. “Dat kan door de actie Kerkbalans een nieuwe impuls te geven en door andere vormen van fondsenwerving toe te passen. Dat begint met een goede positionering van de parochie (wie zijn wij?) en gerichte communicatie (doelgroepen).”

“In de Leergang Communicatie en Fondsenwerving maakt u kennis met een boeiend vakgebied. Er is volop uitwisseling met andere parochies en trainer Baukje Stam gaat graag in op concrete vragen.”

“Aanbevolen wordt dat vanuit de parochie minstens twee personen de cursus volgen. Eén deelnemer kan alle avonden volgen (bijvoorbeeld het bestuurslid met de portefeuille communicatie), de andere deelnemer kan variëren (afhankelijk van het onderwerp van de avond). Het bisdom subsidieert per deelnemer de helft van de kosten van de Leergang (€450 van €900). Ook daarom bent u van harte uitgenodigd om per parochie met meer dan één persoon deel te nemen.”

Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met:

Zie voor meer informatie ook de website van trainer Baukje Stam. Zij ontwikkelde de Leergang en verzorgt de avonden (www.baukjestam.nl).
 Leergang Communicatie en fondsenwerving 2015

De Leergang Communicatie en fondsenwerving 2015 vindt plaats in de eerste helft van het jaar. De data voor deze Leergang zijn de dinsdagen:

  • 10 februari
  • 24 februari
  • 10 maart
  • 24 maart
  • 14 april
  • 12 mei (of een latere datum in overleg)

De avonden starten om 18.00 uur met inloop en een broodje, en eindigen om 21.30 uur. De Leergang wordt gegeven via het Sint Franciscuscentrum op de locatie van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven (Hofstraat 8, 4741 AK).

“Het belangrijkste dat ik heb geleerd? Dat is dat je veel meer mogelijkheden hebt dan je denkt om activiteiten op een slimme manier te financieren en zo de inkomsten verhogen. En dat je je bewust moet richten op doelgroepen op wie je je richt en met de boodschap die je hebt.” Petra van Kimmel (Vijf Heiligen Parochie Made)

Cursisten kunnen één of meer avonden deelnemen. Drie cursisten namen alle zes avonden deel. V.l.n.r. Angelique Herremans (H. Augustinusparochie Breda), Petra Kimmel (Vijf Heiligen Parochie Made), Piet van Schilt (Sint Annaparochie Steenbergen).

 

Andere berichten