‘Pastorale teams hebben sleutelrol in werving kadercursus’

7 mei 2010

In september 2010 start in het dekenaat De Baronie de kadercurus catechese. Martina Meul, catechete en bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, tekent voor de organisatie. “In mei presenteer ik de cursus aan de pastorale teams uit dit dekenaat,” vertelt zij. “De leden van de teams spelen een sleutelrol in de werving.”

“De kadercursus is bedoeld voor vrijwilligers die in de parochies catechese geven,” vertelt ze desgevraagd. “Ik denk hierbij aan hen die belast zijn met doopselcatechese, de voorbereiding van de eerste communicanten, vormsel- en volwassenencatechese. In de cursus reiken we hun degelijke achtergrondinformatie aan zodat ze met nog meer inspiratie hun werk kunnen doen.” In die zin is er een analogie met de kadercursus liturgie en kerkmuziek die ook bedoeld is voor vrijilligers op deze terreinen.

“De cursus zal ongeveer 10 lessen beslaan,” vervolgt Meul. “Ze is ook modulegewijs opgebouwd. In de eerste module stellen we ons de vraag wat catechese is. Daarna gaan we in op de doelststellingen van catechese. In de derde module spreken we over de diverse doelgroepen. Vervolgens schetsen we de nieuwe wegen in de parochiecatechese. Het gaat hierbij om de integratie van de catechese in het totale pastorale aanbod van de parochie. Tot slot behandelen we de methodieken van catechese. We kijken hoe je een catechese-avond opzet en voorbereidt. Tegelijkertijd bespreken we verschillende materialen rond doop-, vormsel en eerste communiecatechese.”

De deelnemers krijgen een eigen inbreng in het verloop van de avond. “Elke avond begint met een brok informatie. Daarna is er een gesprek waarin de deelnemers verwoorden hoe ze zelf in de materie staan. In het derde deel legt de cursusleider een link naar de praktijk,” vertelt Martina Meul.

Andere berichten