Pastorale school De Baronie afgerond

27 april 2007

De laatste lichting cursisten van de pastorale school in het dekenaat De Baronie is op woensdag 25 april op feestelijke wijze afgezwaaid. Aan 25 cursisten werd het getuigschrift uitgereikt door emeritus-deken Simon Kuyten smm, die ook vele jaren voorzitter is geweest van de bestuurscommissie van de school. De feestelijke slotavond had plaats in het dekenaal centrum in Rijen en de ernaast gelegen parochiekerk.

Presentaties
De cursisten verzorgden een presentatie, waarin ze hun ervaringen van de afgelopen twee cursusjaren naar voren brachten. Zonder uitzondering positieve ervaringen, waarvoor dank en tevredenheid werd uitgesproken. Men had niet alleen meer bagage en achtergrond meegekregen hetgeen hun leven had verrijkt, maar men had zich ook veilig gevoeld bij elkaar waardoor lief en leed met elkaar gedeeld kon worden.

Vorming
Meerdere sprekers wezen op het belang van een adequate kadervorming van vrijwilligers. Met name pastores en parochiebestuurders werd gewezen op hun speciale verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat vrijwilligers de vorming en toerusting krijgen die nodig is om hun werk naar behoren te kunnen verrichten.

‘Honger naar meer’
Daarmee kwam er een einde aan de dekenale pastorale school zelf. De kadervorming van vrijwilligers is overgegaan in handen van de diocesane pastorale dienstverlening. Maar er zijn meer mogelijkheden om de “eventuele honger naar meer” te stillen. Die mogelijkheden werden de cursisten onder de aandacht gebracht door studiecoördinator Ben Hulshof. Hij riep hen ook op alle mogelijkheden voor een cursus steeds in overweging te nemen om zodoende bij te blijven.
Naast Ben Hulshof kreeg vooral ook Chris van Nuland veel lof toegezwaaid. Hij is al die jaren als cursistenbegeleider hun steun en toeverlaat geweest. Nadat docenten, overige medewerkers en bestuursleden met een kleine attentie voor hun grote inzet waren bedankt, volgde nog een genoeglijk samenzijn.

De Pastorale School in het dekenaat Het Markiezaat heeft op 17 en 19 april haar laatste cursisten afgeleverd. In totaal 26 cursisten kregen hun certificaat uitgereikt. De Pastorale School van het dekenaat Zeeland werd vorig jaar afgerond.

Andere berichten