Pastoorscursus 2020: ‘werken met talenten’

31 januari 2020

“Wat gebeurt er als je een veranderingsproces inzet? Deze vraag kwam aan de orde tijdens de jaarlijkse pastoorscursus die op 27 en 28 januari 2020 werd gehouden op Centrum Bovendonk. Het thema ‘talenten in processen van verandering’ borduurde voort op de pastoorscursus van vorig jaar, waar leiderschap centraal stond.

Rector Norbert Schnell van de priester- en diakenopleiding leidde de cursus. Hij kijkt terug op twee “hele goede dagen” samen met de bisschop en alle pastoors van het bisdom. Rector Schnell: “Er was een hele goede en ontspannen sfeer, waarin we heel open met elkaar gesproken hebben over alle processen van verandering die in de verschillende parochies gaande zijn.”

Missionaire Kerk op de agenda
“Bisschop Liesen heeft het onderwerp van de missionaire Kerk duidelijk op de agenda gezet,” vertelt Schnell. “De lijn van de bisschop kunnen we samenvatten in de kernspreuk ‘van onderhoud naar missie.’ Met elkaar hebben we gekeken naar de rol van de pastoor in dit hele proces van kerkverandering. Dat maakte de cursus voor een deel heel praktisch. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een veranderingsproces inzet? Hoe begin je? Wat kun je verwachten? Welke stappen moet je zetten? Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen mee? Door de pastoors werd het zeer gewaardeerd dat er zo concreet gesproken werd.”

Hoop en verwachting
Onder de pastoors leeft volgens de rector een brede consensus dat het wat de Kerk in Nederland betreft, en bisdom Breda niet uitgezonderd, geen ‘vijf voor twaalf’ meer is, maar inmiddels ‘vijf óver twaalf’. “Er moet iets gebeuren,” hoort hij geregeld. Dat er zich inmiddels zo’n 1000 mensen voor de conferentie “De missionaire parochie” in Oudenbosch hebben aangemeld, wordt als zeer hoopgevend beschouwd. “Er is hoop en verwachting,” aldus rector Schnell. “Veel mensen in de parochies voelen dit en willen graag aan de slag.”

“De kern van het hele veranderingsproces bestaat erin dat we eerst zelf groeien in de kernwaarden van het Evangelie.”

Eerst zelf groeien
Door enkele pastoors werd ook wel de vrees geuit dat de grote verwachting rondom de conferentie een strovuur kan blijken: nu heel veel vuur en enthousiasme, maar over een jaar blijkt alles nog steeds hetzelfde te zijn. Met name de bisschop wees erop dat het proces van verandering een lange adem vergt. “We moeten ook niet aan veel en grote stappen denken,” aldus de bisschop. “De kern van het hele veranderingsproces bestaat erin dat we eerst zelf groeien in de kernwaarden van het Evangelie. Naast vreugde zal de verandering ook met de nodige pijn gepaard gaan.”

Het thema van de pastoorscursus sloot volgens rector Schnell aan bij de pastoorscursus van vorig jaar: Rector: “Beide cursussen stonden in het teken van de missionaire parochie. Vorig jaar hebben we gekeken naar aspecten van leiderschap in een proces van revitalisering en hoe je als persoon gezond en veerkrachtig kunt blijven in processen van verandering. Dit jaar hebben we gekeken naar hoe je in deze processen met je eigen talenten en met die van anderen kunt werken. Het was nuttig om te zien hoe veranderingsprocessen verlopen.”

Met elkaar Gods plan ontdekken
De cursusdagen werden begeleid door Janny Budding en Tom Koot. Zij zijn trainers van Xpand, een bureau dat onder andere mensen van de Kerk traint op het gebied van visie-, strategie- en leiderschapsontwikkeling. Op maandagmiddag ging Tom Koot samen met de cursisten in op de onderwerpen “werken met je talenten” en “oplossingsgericht werken.” Op dinsdagochtend was er een sessie met Janny Budding rondom het thema “leiding geven aan veranderingsprocessen.” Op maandagavond was er een gesprek gehad met de bisschop. In dit gesprek heeft de bisschop de pastoors aangemoedigd om met een open houding de conferentie in te gaan en vooral goed te luisteren. “Het is God die renoveert,” benadrukte hij. “Het gaat om een vernieuwing waarvan we zelf onderdeel zijn. We moeten Gods plan met elkaar ontdekken.”

Andere berichten