Pastoorscursus 2019: leidinggeven in de parochies

6 februari 2019

Op maandag 28 en dinsdag 29 januari kwamen twaalf pastoors bijeen in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk voor de Pastoorscursus 2019. “Deze leergang is bedoeld voor priesters die pastoor zijn,” verduidelijkt rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Rector Schnell is verantwoordelijk voor de totale cursus. Dit jaar verzorgden Tom Koot en Janny Budding van bureau Xpand te Hoornaar de vorming.

“De inhoud sloot nauw aan bij het bisdombeleid,” vertelt Norbert Schnell. “De meeste nieuwe parochies zijn nu gevormd. Het gaat er nu om een proces van parochievernieuwing op gang te brengen. De bisschop zet hier sterk op in door projecten als ‘Rebuilt’ en de ‘Alpha-cursus’ te stimuleren. We stonden op deze dagen stil bij de vraag hoe een pastoor in de eenentwintigste eeuw leiding geeft aan het proces van revitalisering. Daarbij vroegen de deelnemers zich ook af wat leiderschap nu betekent en wat je als pastoor in huis hebt om dat te doen.”

Het waren dagen van informatie, reflectie en uitwisseling. Samen met Tom Koot en Janny Budding keken de deelnemers naar de verschillende typen leiderschap en vroegen de pastoors welk soort leiderschap het beste bij hen persoonlijk paste. De priesters wisselden onderling veel ervaringen uit. Dit bracht de bisschop tot de opmerking, dat we niet alleen praten over de nieuwe parochie, maar dat we ook al aan de parochievernieuwing werken. “Het kan daarbij gaan om kleine dingen,” aldus rector Schnell. “Zoals parochies die kerkgangers verwelkomen en parochies waar na de viering de celebrant naar de uitgang van de kerk gaat en iedere kerkganger een goede zondag wenst. Denk ook aan geloofsverdieping. In Zeeuws-Vlaanderen bezoekt bijvoorbeeld een grote groep gelovigen de geloofscursus van het bisdom en verdiept zich systematisch in het geloof.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten