Pastoorscursus 2016 over de verkondigingstaak

1 maart 2016

Bisschop Liesen heeft vicarissen en pastoors uitgenodigd voor de Pastoorscursus die voor de vierde keer wordt gehouden. De datum was reeds eerder aangekondigd: maandagmiddag 4 april tot en met dinsdag 5 april. Het thema van de Pastoorscursus is dit jaar: de verkondigingstaak van de pastoor in een seculiere wereld.

Tijdens de dagen van de Pastoorscursus zal worden ingegaan op de vraag naar humaniteit. Diaken prof. dr. Fred Van Iersel zal hiertoe de eerste inleiding verzorgen. Daarna zal bisschop Liesen ingaan op de vraag hoe in de verkondiging de navolging van Christus doorklinkt en hoe zich dit verhoudt tot een algemene humaniteit. Tussendoor is voorzien in ruimte voor inhoudelijk gesprek en ontmoeting, gebed en het gezamenlijk vieren van de eucharistie.

De cursus wordt gehouden op Bovendonk. De cursus wordt geleid door rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en door Bob van Geffen, o.a. bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat.

 

 

Andere berichten