Pastoorscursus 2015 over de heiligingstaak van de pastoor

6 februari 2015

Pastoors in het bisdom van Breda zijn uitgenodigd voor de Pastoorscursus 2015. Deze wordt gehouden op 16-17 maart en staat in het teken van de heiligingstaak van de pastoor. In de uitnodigingsbrief aan de pastoors in het bisdom van Breda wordt het thema nader aangeduid.

De eerste Pastoorscursus in 2012 ging over het ambt van pastoor. Daarbij werd gekeken naar kerkjuridische aspecten, de spiritualiteit van het pastoorsambt en over pastoor zijn in de huidige tijd. Bij de tweede Pastoorscursus in 2013 werd gekeken naar de bestuurstaak van de pastoor.

De taak van de pastoor als herder, priester en profeet houdt in: een bestuurstaak, heiligingstaak en een verkondigingstaak. De Pastoorscursus 2015 gaat nader in op de heiligingstaak van de pastoor en staat zo in de lijn van de verdere uitdieping van het pastoorsambt.

Iedere pastoor is verantwoordelijk voor het goed bedienen van de sacramenten en ook voor de kerkgebouwen waarin de liturgie gevierd wordt. Tijdens de Pastoorscursus zal onder meer worden gesproken over het kerkgebouw als heilige ruimte en over een verantwoorde omgang met het Allerheiligst Sacrament.

De cursus wordt aangeboden vanuit het Sint Franciscuscentrum en gehouden op Bovendonk. De cursus wordt geleid door rector Norbert Schnell en Bob van Geffen. Voor de inhoudelijke inbreng zijn Ton Meijers, universitair hoofddocent canoniek recht aan de TST, en oud-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers bereid gevonden.

 

Andere berichten