Pastoorscursus 2013: Anders kijken naar bestuurlijke processen

15 oktober 2013

Van 6 tot en met 8 oktober waren op Bovendonk alle pastoors van het bisdom van Breda genodigd voor de tweede pastoorscursus. Vorig jaar werd de pastoorscursus voor het eerst gehouden en bleek die in een behoefte te voorzien. Daarom werd de Pastoorscursus ook dit jaar weer gehouden.

De pastoor in bestuurlijke processen
Tijdens de bijeenkomst, begeleid door rector Norbert Schnell en Bob van Geffen, zocht de groep naar de specifieke functie van pastoor in bestuurlijke processen. Bob van Geffen: “De processen rond samenwerking van groter wordende parochies met kleiner wordende pastorale teams, en de vermindering van het aantal kerkgebouwen, verlopen voor een groot deel volgens de wetten van bestuur en management, maar heeft de pastoor alleen maar die wetmatigheden te volgen of heeft hij een eigen inbreng? En welke dan? Bij deze vragen stonden de pastoors stil.”

De groep begon op zondagavond informeel met het gezamenlijk kijken naar de film ‘Amour’ van Michael Haneke. Deze film gaat over een hoogbejaard echtpaar dat met verlies, afbraak en isolatie te maken krijgt en dat uiteindelijk niets overhoudt dan trouwe liefde.

Organisatie en volk van God
Op maandag is met twee docenten van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, diaken Menco van Koningsveld en Piet van den Hoven, gezocht naar de gronden onder verschillende manieren van omgaan met bestuurlijke processen. In die bespreking konden enkele conclusies worden getrokken: de pastoor is een bruggenbouwer tussen de organisatie, die een parochie ook is, en de beweging waar de parochie onderdeel van uitmaakt (het volk Gods dat onderweg is en dat het Rijk van God zoekt te realiseren). De pastoor zou in heel zijn werk, in pastorale nabijheid, in de liturgie, en ook in de bestuurlijke verantwoordelijkheid, vooral die beweging en dat perspectief moeten tonen. Dat betekent ook dat allerlei praktische zaken in het parochieleven ‘pastoraal’ kunnen worden genoemd. De kunst is het om ‘gedoe’ en gebed in elkaars perspectief te brengen.

Ontmoeting met de bisschopn
In de avond kwam bisschop Liesen langs voor een open gesprek. Daarin kwam onder meer ter sprake de opdracht om in de parochies een ‘Parochiekerk’ aan te wijzen (zie het bericht op deze site ‘Expertise-avond over kerkgebouwen: presentatie speciale Analecta’) en hoe het werk van alledag te combineren met gebed. In een ontspannen en broederlijke sfeer werden de verschillende onderwerpen besproken en werd met elkaar van gedachten gewisseld.

Intensieve dagen
De tweede cursusdag is besteed aan de bespreking van een aantal concrete situaties waar de pastoors voor staan, zoals het sluiten van een kerk, het vinden van een goede balans tussen organisatie-werk en gebedsleven, het opnieuw beginnen bij een nieuwe benoeming.

In de middag bezocht de groep de parochie van de H. Willibrordus in Sint Willebrord. Deze parochie is anders na gaan denken over zijn bestuurlijke vragen en investeert in een nieuw parochiecentrum dat door een slimme combinatie met voorzieningen voor uitvaart en rouw nieuwe inkomsten voor de parochie kan genereren.

Bij de terugblik op de cursusdagen gaven de pastoors aan dat zij het intensieve dagen hadden gevonden, maar ook heel goed. De pastoorscursus dwingt hen letterlijk en figuurlijk uit de normale werkzaamheden te breken, en dat was de moeite waard gebleken.

 

Andere berichten