Parochieprogramma’s in de Week van de sacramenten

30 juni 2011

Bisschop Van den Hende heeft priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uitgenodigd om de Week van de sacramenten (26 september – 2 oktober) lokaal aan te vullen met activiteiten in de parochie en een parochieprogramma te ontwikkelen voor de week.

Vitaliteit van parochies
“Het bisdom organiseert na de zomer de Week van de sacramenten om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. De sacramenten hebben direct te maken met de vitaliteit van parochies en parochiekernen!” schrijft de bisschop in zijn brief aan de beroepskrachten.

Diocesaan programma
Het diocesaan programma in de Week van de sacramenten heeft op elke dag van de week een diocesane activiteit. Bisschop Van den Hende: “Ik nodig u van harte uit om deel te nemen aan de activiteiten in deze week en om deze week ook onder de aandacht te brengen van uw parochianen.”

Parochieprogramma’s
“Daarnaast wil u met aandrang uitnodigen om deze Week van de sacramenten tevens lokaal aan te vullen met activiteiten in de parochie en een parochieprogramma te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld een bijeenkomst zijn voor een specifieke doelgroep rond een sacrament,” aldus de bisschop.

Informatieblad voor parochies
Bij de brief van de bisschop werd een informatieblad verzonden met op de ene kant het diocesane programma en op de andere kant ruimte voor het parochieprogramma. Parochies kunnen dit bestand downloaden als word-document om hier de eigen informatie op aan te vullen. Het informatieblad kan zo worden gebruikt in de parochies.

Word-document informatieblad Week van de sacramenten (2 pagina’s)

Parochies kunnen extra exemplaren bestellen van het affiche van de Week van de sacramenten via T 076 5223444 of E mvdelft@bisdombreda.nl.

  • Lees ook het bisdommagazine over de sacramenten, klik hier
  • Lees ook de geloofsboekjes over de sacramenten, klik hier
  • Het bisdom maakte certificaten voor de initiatiesacramenten, klik hier
  • Op 13 september 2010 vond een bijeenkomst in het bisschopshuis plaats voor pastorale beroepskrachten over de sacramenten in catechese en kerkopbouw, klik hier
  • Bekijk via internet de geloofsgesprekken over de sacramenten die in 2010 werden uitgezonden, links staan onderaan de pagina ‘Sacramenten: tekens van de levende Heer’, klik hier

Voorzijde en achterzijde van het informatieblad voor parochies:
 

 

Andere berichten