Rechtspositiereglement pastoraal werker 2024

Rechtspositiereglement voor pastoraal werkers geactualiseerd

1 juli 2024

Pastoraal werkers in het bisdom Breda ontvingen vorige week een geactualiseerde versie van het Rechtspositiereglement Pastoraal Werkers (RPW). Deze is op 11 juni 2024 vastgesteld door de Nederlandse bisschoppenconferentie en van toepassing op pastoraal werkers in het bisdom Breda.

Het Rechtspositiereglement omvat naast de afspraken tussen werkgever en werknemer ook modellen voor de arbeidsovereenkomst en urenregistratie. Verschillende reglementen, protocollen en handreikingen maken deel uit van het Rechtspositiereglement.

Ten opzichte van die de vorige uitgave bevat de geactualiseerde editie geen nieuw beleid. Artikelen die onduidelijk waren zijn verhelderd en verouderde bepalingen werden aangepast of geschrapt. De artikelen werden aangepast om het RPW in lijn te brengen met de geldende wet- en regelgeving.

Zo bleek de vakantieregeling in strijd te zijn met de Wet Gelijke Behandeling Leeftijd bij de arbeid (‘WGBL”). De regeling is zodanig aangepast dat de leeftijdsdiscriminatie is weggenomen. Oudere werknemers die op grond van de nieuwe vakantieregeling werden benadeeld, worden gecompenseerd via een werktijdverkorting.

Het Rechtspositiereglement is in PDF-formaat te downloaden bij ‘Personeel’ via het onderdeel ‘Documentatie’ op de website van het bisdom Breda.

Andere berichten