Online vormingsprogramma over liefde en seksualiteit

8 november 2022

Speciaal voor jongeren van 16 tot 30 jaar houdt Jongkatholiek in samenwerking met het bisdom Breda opnieuw een online vormingsprogramma over Liefde & Seksualiteit. Vanuit een katholieke visie worden er vragen besproken zoals: ‘Hoe weet ik of hij of zij de ware voor mij is?’, ‘Waarom wachten met seks tot het huwelijk?’ en ‘Is het eigenlijk wel mogelijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons scheidt?’

Theologie van het Lichaam
De eerste avonden geeft Kapelaan Luc Simons een korte uitleg vanuit de Theologie van het Lichaam. Paus Johannes Paulus II is de auteur daarvan en hij legt uit wat onze diepste roeping is als mens. “Als we die denklijn begrijpen, dan snappen we ook veel beter wat ons geluk dient en wat niet,” aldus Brechje Loenen die de vormingsavonden namens het bisdom Breda voorbereidt. Samen met haar man komt zij ook aan het woord tijdens de avonden. Zij zullen vertellen over hun eigen onderscheiding en weg naar het huwelijk. Brechje benadrukt het heel belangrijk te vinden om in te gaan op alle vragen die er zijn over dit thema. Via een Google formulier worden deze anoniem verzameld.

Meer informatie en aanmelding
De bijeenkomsten worden online per Zoom gehouden op vijf maandagavonden: 23 en 30 januari en 6, 13 en 20 februari 2023. Tijd van 19.45 – 21.00. Er is plaats voor ongeveer 15 personen. Meer informatie en aanmelding kan via de website van het Sint Franciscuscentrum. Deelname aan het programma is gratis.

Het Sint Franciscuscentrum is per 1 oktober 2022 opgeheven. In de overgangsfase naar de nieuwe organisatiestructuur van het bisdom Breda, lopen nog enkele activiteiten door onder de vlag van het Sint Franciscuscentrum. De website van het Sint Franciscuscentrum zal nog enige tijd beschikbaar zijn om informatie over activiteiten en cursussen te kunnen raadplegen. Op korte termijn krijgen de vormingsactiviteiten een plek binnen de website van het bisdom Breda.

Andere berichten