Nieuwe start ‘Basiscursus Parochiebestuur’

26 augustus 2014

Op maandagavond 6 oktober start de ‘Basiscursus Parochiebestuur’ voor nieuwe parochiebestuurders. Parochies ontvingen hierover in augustus de informatie. Nieuw benoemde parochiebestuursleden ontvingen een persoonlijke brief met de vraag om vóór 29 september 2014 aan te melden.

‘Boeiende en uitdagende taak’
“Parochiebestuurders nemen een boeiende en uitdagende taak op zich, die niet altijd eenvoudig is,” legt bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw Geerten Kok uit. “Er is veel in beweging in de Kerk en in de samenleving, en dat raakt het functioneren van de parochies. Bestuurders krijgen daarmee te maken, bijvoorbeeld als het gaat over het goede beheer van de kerkelijke gebouwen, over de zorg voor professioneel en vrijwillig personeel, of over de samenwerking met andere parochies.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
“Parochiebestuurders zijn verantwoordelijk voor de goede omgang met deze en andere zaken. Ze staan daarbij niet alleen. Ze delen die verantwoordelijkheid met de andere bestuursleden, met de pastoor en de overige leden van het pastoraal team, en met de bisschop van Breda die hen benoemt.” Parochiebestuurders mogen daarbij ook rekenen op ondersteuning, onder meer vanuit het vicariaat. De brief aan de nieuwe bestuurders werd daarom mede verzonden namens de vicarissen en stafmedewerkers vicariaat.

Deelnemers
De cursus kan ook interessant zijn voor bestuurders die al langer in functie zijn en die de cursus nog niet volgden of al langer geleden volgden. Ook zij kunnen zich aanmelden. De kosten van de cursus worden gedragen door het bisdom van Breda.

Vijf avonden
De basiscursus omvat vijf avonden. Vier avonden worden gegeven op Bovendonk te Hoeven. Ondermeer de volgende thema’s komen aan de orde:

  1. waar gaat het om in een parochie en wat wordt er van de parochie verwacht?
  2. wat is de positie, de functie en de taak van een parochiebestuurder?
  3. wat houdt besturen van een parochie in en hoe ontwikkel je goed leiderschap?
  4. met wie heb je als parochiebestuurder te maken en hoe geef je aan die relatie vorm?
  5. vanuit welke spiritualiteit oefent een parochiebestuurder haar/zijn taak uit?
    Daarbij is er ruimte om in te gaan op eigen vragen en ervaringen van de cursisten.

Tijdens de vijfde avond zijn de cursisten te gast in het bisdomkantoor in Breda. Deze avond is er een ontmoeting met de bisschop, de staf van het bisdom en de diensten van het bisdom.

Cursusdata
Cursusdata zijn: maandag 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november 2014, telkens van 19.00 tot 21.30 uur in Centrum Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven. Op maandag 10 november 2014 is de afsluitende bijeenkomst van 18.00 tot 21.30 uur (inclusief een broodmaaltijd) in het bisdomkantoor te Breda.

Meer informatie en opgeven
Voor meer informatie: E gkok@bisdombreda.nl.
Voor aanmelding: E opgave@sintfranciscuscentrum.nl (vóór 29 september 2014)

 

Andere berichten