Nieuwe ideeën en impulsen voor parochieopbouw en pastoraat

12 juni 2018

Op 29 mei organiseerde het Sint Franciscuscentrum een impulsavond over parochievernieuwing in Centrum Bovendonk te Hoeven. Die hele dag wisselden hevige regenbuien en korte periodes met zonneschijn elkaar af. Volgens de één een teken dat de Kerk in zwaar weer verkeert, maar volgens bisschop Liesen een verfrissend bad. De meeste van de ongeveer 120 aanwezigen waren het na deze avond met bisschop Liesen eens.

De avond over parochievernieuwing leverde nieuwe ideeën op en impulsen voor parochieopbouw en pastoraat. Na het avondgebed en een gezellige broodjesmaaltijd maakten de deelnemers kennis met enkele inspirerende sprekers. Pastoor Robert van Aken en pastoraal werker Maarten Jansen van de parochie-eenheid de H. Maria en de H. Johannes in ’s-Hertogenbosch vertelden over het project ‘Rebuilt’. Zij werken hiermee in de Lucaskerk, een van de aan hun zorg toevertrouwde geloofsgemeenschappen in ‘s-Hertogenbosch. Daarna vertelde Eliza Oudshoorn, vrijwilligster in de H. Petrus- en Paulusparochie in Leiden, over parochievernieuwing en de Alpha-cursus.

Een verslag over deze bijeenkomst is gepubliceerd op de website van het Sint Franciscuscentrum.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten