Nieuwe cursus: ‘Ik geloof’ (Sint Franciscuscentrum)

26 september 2014

Op donderdagavond 25 september startte op Bovendonk de nieuwe cursus ‘Ik geloof’. Deze wordt gegeven door rector Norbert Schnell en is onderdeel van het vormingsaanbod van het Sint Franciscuscentrum.

‘Evangelii Gaudium’ over de ontmoeting met Christus
Rector Schnell: “In de apostolische exhortatie ‘Evangelii Gaudium’, de vreugde van het Evangelie, schrijft paus Franciscus meteen aan het begin: ‘Ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten.’ De paus zegt daarmee eigenlijk dat hij iedere christen uitnodigt om te zeggen ‘ik geloof, ik geloof in de persoon van Jezus Christus!’ Maar als je dit zegt, wat zeg je dan precies en wat geloof je dan?”

Cursusopbouw
De cursus ‘Ik geloof’ is een cursus van acht bijeenkomst waarin de verdieping van het eigen geloof centraal staat. Aan de hand van de geloofsbelijdenis worden de grote thema’s van het christelijk geloof behandeld: Wie is God? Wie is Jezus? Over Jezus’ lijden, dood en verrijzenis. Wie is de Heilige Geest? Wat is de Kerk? Wat zijn de sacramenten en wat doen ze? Het eeuwig leven.

Vanuit teksten uit de Bijbel en de traditie van de Kerk wordt uitleg gegeven over ons christelijk geloof, en krijgen de deelnemers ook de mogelijkheid om met elkaar over het geloof in gesprek te gaan en met elkaar te ontdekken wat het geloof in Jezus betekent voor het leven van alledag.

Sint Franciscuscentrum
Het Sint Franciscuscentrum ondersteunt gelovigen die bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Naast geloofsverdieping zoekt het Sint Franciscuscentrum naar wegen om juist ook voor de jongere generaties tot authentieke geloofservaringen te komen. Het Sint Franciscuscentrum is genoemd naar de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226).

 

Andere berichten