Nieuwe Automatisering: DocBase, Exact Online en de AVG

9 mei 2018

Na de introductiedagen in de zeven Nederlandse bisdommen zijn een honderdtal parochies gestart met een financiële administratie in Exact Online. Ook zijn belangrijke stappen gezet in de eerste conversies vanuit Navision naar DocBase. De Projectgroep Nieuwe Automatisering praat parochies hierover bij in een nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief werd op 3 mei verzonden aan de besturen van de parochies in het Bisdom Breda en wordt gepubliceerd op de website rkk-online.nl.

De nieuwsbrief geeft de laatste stand van zaken over de conversies naar DocBase en schrijft over de inrichting van Exact Online. Landelijk hebben in totaal 700 parochies te maken met de nieuwe automatisering. Iedere parochie is verplicht om een ledenadministratie te hebben en deze via DocBase te voeren.

Naast de automatiseringsmaatregelen wordt op landelijk niveau gewerkt aan maatregelen die aanvullend nodig zijn om aan alle voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Een werkgroep die zich daarmee bezig houdt, zal in de komende weken nadere informatie geven, onder meer via een aantal praktische handleidingen.

Parochies worden verzocht niet op eigen initiatief maatregelen te nemen rond de AVG, maar de informatie vanuit het bisdom te volgen. Lokale maatregelen kunnen namelijk landelijke afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens in de weg staan en daarmee in gevaar brengen, meldt de nieuwsbrief van de Projectgroep Nieuwe Automatisering.

  • Abonneren op het nieuws van de website rkk-online kan via het aanmeldformulier op rkk-online.nl. U ontvangt een e-mail elke keer dat er een nieuwsbericht wordt gepubliceerd.

Andere berichten