Nieuw: AVG-checklist voor parochies

30 mei 2024

Met het oog op zorgvuldig gegevensbeheer, moeten parochies ervoor zorgen dat het lokale ledenbestand op orde is en eventuele vragen van hun leden hierover afhandelen. Om parochies hierbij te helpen, is er nu een speciale checklist beschikbaar.

Parochianen mogen erop vertrouwen dat er correct wordt omgegaan met hun gegevens. Daar moeten parochies dus voortdurend alert op zijn. De AVG-checklist helpt daarbij. Er komen verschillende punten op de checklist aan de orde, bijvoorbeeld met betrekking tot de benodigde informatie op de parochiewebsite, maar ook over het afhandelen van vragen en klachten.

Andere onderwerpen op de checklist zijn de informatieverstrekking rondom in- en uitschrijven van parochianen; welke persoonsgegeven mogen voor welk doel worden verzameld en gebruikt; wat te doen als er toch iets mis gaat, bijvoorbeeld met een datalek.

Andere berichten