Diaconaal werkbezoek aan het Annahuis

11 december 2019

Bisschop Liesen en Nicole Weinberg, de coördinator van het Sint Franciscuscentrum, arriveerden op een regenachtige dinsdagnamiddag op de fiets bij het Annahuis in Breda. Zij brachten samen met Norbert Schnell op 26 november 2019 een diaconaal werkbezoek aan dit inloophuis in de Bredase wijk Tuinzigt. Schnell is pastoor van de heilige Maria Magdalenaparochie waaronder dit stadsdeel valt.

Het was het begin van een ongedwongen en informatieve ontmoeting. Dorothé IJsseldijk, pastoraal werkster in en teamleider van het Annahuis, ontving samen met de stafmedewerkers, afgevaardigden van het bestuur en bezoekers van het Annahuis de delegatie van het bisdom. Onder de aanwezigen was ook een diaken van de lokale gemeente van de PKN. IJsseldijk informeerde de bisschop en zijn medewerkers over de koerswijziging van het Annahuis. De staf merkte dat er de afgelopen jaren minder daklozen en verwarde mensen zich bij hen aandienden. De daklozen die zij opvingen vinden steeds vaker een woning en vroegere bezoekers lukt het ook beter om werk te vinden.

Annakeuken
Eind 2018 leidde deze ontwikkeling tot een bezinningsmoment in het Annahuis. Het Annahuis trok de wijk in. Ook heeft de instelling de website en het logo aangepast. Dorothé ging deelnemen aan het naaiatelier van de stichting “Werk aan de wijk”. Ze legde daar contacten en nodigde mensen uit. Tegelijkertijd ging het Annahuis andere dingen organiseren zoals verwendagen en de zogenaamde ‘Annakeuken’. Elke dinsdagavond eten en koken mensen uit de wijk gezamenlijk. Elke donderdagmiddag is er Atelier. Bezoekers ontdekken daar hun eigen talenten. Volgens Dorothé leidt deze aanpak tot succes en komen er weer meer mensen. De inloop is volgens haar een afspiegeling van de maatschappij. Wel komen er nieuwe doelgroepen in het vizier zoals de ongedocumenteerden voor wie geen opvang meer is.

Zelfregiegroepen
Een van de stafleden, Sylvia Vrins, presenteerde een nieuw project van het Annahuis. Het gaat om de vorming van ‘zelfregiegroepen’. Mensen vormen een groep om samen iets te ondernemen en zo iets te bereiken. De groep komt wekelijks samen. In Nederland gaat het vooral om betekenisvolle contacten in een samenleving die steeds meer individualiseert en waarin veel mensen zich eenzaam voelen. In Afrika en India richten deze groepen kleine ondernemingen op waardoor de deelnemers in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Bisschop Liesen erkende het belang van gemeenschapsvorming. Dit gebeurt ook in steeds meer parochies waar op zondagochtend na de viering activiteiten georganiseerd worden en mensen elkaar onder het genot van een kop koffie ontmoeten.

“…maar de liefde moet blijven”
De bezoekers kwamen ook zelf aan het woord. Trots laten ze de schilderijen aan de muur zien. Zij maken deze zelf. Een van de deelnemers zegt: “Het Annahuis is heel belangrijk voor mij. Je kunt er je woordje doen. Soms verschil ik van mening met Dorothé. We zijn allebei eigenwijs. Maar dat is ook in een huwelijk zo. Ik zeg altijd: “In een huwelijk mag men kijven maar de liefde moet blijven.” Anderen bevestigen deze ervaring. “We vinden hier een luisterend oor en je mag zijn wie je bent,” zeggen ze. De bisschop beaamt dit: “Luisteren is heel belangrijk. Ieder mens heeft leefruimte nodig en het Annahuis is een plaats waar geluisterd wordt.”

De bezoekers leidden bisschop Liesen en zijn medewerkers rond door het huis, met name de keuken. Op het einde van het bezoek zegende de bisschop het Annahuis en haar mensen, de Annakaars en de Adventskrans. Na een kort gebed, bood hij het Annahuis een kaars aan en een beeldje van de heilige Anna. Zij is volgens de overlevering de grootmoeder van Jezus Christus en een persoon die instaat voor huiselijkheid en gemeenschapszin.

‘Iedereen welkom’
Het Annahuis is in 1994 opgericht en gevestigd in de voormalige pastorie van de H. Annaparochie aan de Haagdijk in Breda. Het is een initiatief van zeven parochies in Breda-West en de Protestantse Gemeente in Breda. Het Annahuis functioneert als een inloophuis met een christelijke inspiratie. Zo worden bijvoorbeeld de christelijke feestdagen gevierd en heeft de teamleider een pastorale zending van de bisschop. Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar godsdienstige achtergrond.

(Foto’s: Ramon Mangold)

Andere berichten