Download het Jaarverslag 2018 Bisdom Breda

6 maart 2019

In februari verscheen het jaarverslag 2018 van het Bisdom Breda. Het bevat de verschillende hoogtepunten van het afgelopen jaar. “Er werden nieuwe activiteiten gestart en er werden activiteiten afgerond,” schrijft hoofdredacteur Daphne van Roosendaal in het ‘van de redactie’.

Een activiteit die in 2018 startte was de voorbereiding op de bisdombedevaart 2019. Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’ treden de pelgrims in de voetsporen van de heilige Benedictus. Een activiteit die in 2018 werd afgerond was het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’. Op 22 juni presenteerde Fatin Mattey-Eshaw in de Michaëlkerk in Breda voor enkele tientallen betrokkenen de resultaten van het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’ (1 augustus 2016 tot 31 juli 2018).

(Foto: Ramon Mangold)

Voorafgaand aan Roepingenzondag 2018 vernieuwden het bisdom en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de roepingcampagne www.roeping.nu. Een fotopagina in het jaarverslag brengt de opleiding in beeld. Op 23 september wijdde mgr. Liesen in de H. Antoniuskathedraal in Breda door handoplegging en gebed Anton Janssen tot diaken voor het bisdom. Anton Janssen studeerde aan Bovendonk.

Verder is er aandacht voor activiteiten van de bisschop, zoals het bezoek van mgr. Liesen op 25 mei aan het Thomashuis van Helma en Ad Huijsmans in Oudenbosch. Zij hebben de zorg over negen bewoners met een verstandelijke beperking. Het werkbezoek vond plaats in het verlengde van de Antoniusacademie over inclusie (23 februari 2018).

In het jaarverslag komen ook de onderwerpen langs waarvoor de overheid aandacht vraagt, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Na het overzicht van activiteiten per maand is in de tweede helft van het blad informatie opgenomen van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en van het Sint Franciscuscentrum. Zoals gebruikelijk bevat het jaarverslag ook de financiële paragraaf zoals die is opgesteld door de econoom van het bisdom, kerngegevens en personeelsmutaties.

Andere berichten