Livestreamen en de AVG: enkele richtlijnen

2 november 2020

In deze coronatijd wordt er door veel parochies een livestream via internet verzorgd, om zo de mensen thuis via internet de mis mee te laten vieren. Dit roept met het oog op de privacywetgeving zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal vragen op. In dit bericht leest u een aantal van deze vragen met de antwoorden op een rij:

Zijn er privacyrichtlijnen over het streamen van kerkelijke vieringen via internet?

Ja. Personen kunnen herkenbaar in beeld komen bij het streamen van een kerkelijke viering. Als mensen herkenbaar in beeld komen, moet er rekening worden gehouden met hun privacy rechten. Over privacy rechten in relatie tot audio- en beeldmateriaal is er een praktische handleiding gepubliceerd. In deze praktische handleiding vindt u regels en aandachtspunten waar u op moet letten voordat een streaming wordt opgestart.

Gelden de regels over bewaartermijnen ook voor eerdere uitzendingen die online staan?

Ja, als er personen herkenbaar in beeld komen zeker. Dan gelden de gebruikelijke regels die de AVG voorschrijft over bewaartermijnen. Oude uitzendingen mogen niet eindeloos online blijven staan. Het parochiebestuur dient vooraf te bepalen wat het doel is van de publicatie online en wat daarvoor een geschikte bewaartermijn is. Als het doel van de uitzending is dat parochianen de viering die ze niet kunnen bijwonen, kunnen terugkijken dan ligt een bewaartermijn van een paar weken voor de hand. Overigens, ook voor eerdere uitzendingen op YouTube en Facebook geldt hetgeen hierboven geschreven is over bewaartermijnen.

Als er een cantor zingt of orgelspel klinkt hoe zit het dan met de muziekrechten?

Als de parochie een kerkelijke viering streamt moet er goed worden nagedacht hoe het zit met de muziekrechten. Voor het online streamen van muziek is geen collectief contract afgesloten. Als er muziek klinkt tijdens de viering die gestreamd wordt, kan het dus zijn dat de parochie zelf een streaminglicentie moet afsluiten met Buma/Stemra.

Hoe zit het dan als de kerkelijke viering gestreamd wordt via YouTube of Facebook?

Als er een kerkelijke viering wordt gestreamd via YouTube of Facebook dan heeft het platform reeds de muziekrechten afgekocht. Als een kerkelijke viering wordt uitgezonden via een van deze twee kanalen, dan hoeft de parochie zelf geen streaminglicentie af te sluiten.

Bron: rkkerk.nl

Andere berichten