AVG-update: verantwoordelijkheid parochies bij datalekken

29 mei 2019

Het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2019 herzien. Voor parochies is de wijziging van artikel 19 van het Reglement het belangrijkste. Hierin staat dat de parochie verantwoordelijk is voor het onderzoeken van datalekken en een eventuele melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De bisschop wordt door de parochie altijd in kennis gesteld van de melding aan de AP. Parochies van het Bisdom Breda kunnen hiervoor deze contactpagina gebruiken.

Verantwoordelijkheden
Sinds het inwerking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn parochies en andere kerkelijke instellingen volop aan de slag gegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Het genoemde reglement is daarbij relevant. Het is van toepassing op alle parochies van het Bisdom Breda. In de definitiebepaling zijn een aantal wijzigingen aangebracht waardoor duidelijker is verwoord wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Datalekken
Met de aandacht voor het thema datalekken wordt een nieuwe stap gezet in de implementatie van de AVG. Parochies wordt aangeraden www.rkkerk.nl/AVG in de gaten te houden voor verdere berichtgeving naar aanleiding van vragen over datalekken. Dit is nog gemakkelijker door een abonnement te nemen op de nieuwsbrief over de AVG. Alle AVG-gerelateerd nieuwsberichten komen dan in de eigen inbox via e-mail binnen.

Om parochies te helpen bij het onderzoeken en registreren van incidenten waarbij mogelijk persoonsgegevens betrokken zijn, stelt het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

 

Andere berichten