Nieuw Magazine over geloofsvorming en geloofsverdieping

27 mei 2015

Deze week verschijnt het nieuwe Bisdommagazine. Het Magazine gaat over geloofsvorming en geloofsverdieping. In het Magazine is een katern opgenomen met nieuw cursusaanbod van het Sint Franciscuscentrum. Daarin wordt onder meer de nieuwe leerroute ‘Ik geloof’ voorgesteld.

De tweejarige leerroute ‘Ik geloof’ wordt in 2015-2016 voor het eerst aangeboden. De leerroute biedt een algemene geloofsvorming. Het katern in het Magazine geeft aan: “Ieder die dat wil kan hieraan meedoen. Of je nu wel of niet actief bent in de parochie, je bent van harte uitgenodigd voor deze leerroute, die je verder inleidt in het geloof. […] In gesprek met de docenten en andere deelnemers krijg je zicht op de actuele betekenis van het geloof in het leven van alledag en van de Kerk in de samenleving.” Door het behalen van getuigschriften is het mogelijk om je verder te kwalificeren als parochievrijwilliger.

“De komende jaren worden belangrijke jaren,” geeft bisschop Liesen aan. “Willen we van betekenis blijven voor de wereld, en de Heer zelf roept ons daartoe op door ons het zout der aarde te noemen (Mt 5,13), dan zullen we vooral een kwaliteitsslag met elkaar moeten maken, namelijk onze relatie met de Heer nog meer verdiepen en met nog meer passie beleven. Het Sint Franciscuscentrum wil de komende jaren helpen om ons geloof opnieuw voorop te stellen. Naast bestaande cursussen is er een nieuw aanbod, dat vooral geloofsverdiepend is. Ik hoop dat velen in het hele bisdom de toekomst van harte willen omarmen door vandaag werk te maken van het eigen geloofsleven.”

Abonnees van het Magazine krijgen het Magazine per post thuisgestuurd. Parochies in het bisdom Breda kunnen gratis extra bladen bestellen voor verdere verspreiding (E mvdelft@bisdombreda.nl).


 

Andere berichten