Laatste cursisten Pastorale School De Baronie zwaaien af

23 april 2007

De Pastorale School in het dekenaat De Baronie levert op 25 april haar laatste cursisten af. Dat zal gebeuren op een feestelijke bijeenkomst op het dekenaal centrum in Rijen. Het zijn de laatste cursisten van de Pastorale School, omdat in de plaats van de Pastorale School van het dekenaat een diocesane opzet is ontwikkeld voor de kadervorming van parochiële vrijwilligers.

De cursisten die met goed gevolg tweejarige cursus van de Pastorale School van het dekenaat hebben doorlopen krijgen hun certificaat uitgereikt door emeritus-deken Simon Kuyten. Deze was gedurende het bestaan van de Pastorale School in het dekenaat De Baronie voorzitter van de bestuurscommissie van deze school. De Pastorale School van het dekenaat De Baronie heeft in deze vorm bestaan sinds de oprichting van het dekenaat De Baronie in 2000.

Vernieuwde opzet
Vanuit de behoefte aan vorming en toerusting van vrijwilligers, die een belangrijke rol spelen in de geloofsgemeenschappen, is door het bisdom een nieuw aanbod Pastorale Scholing voor vrijwilligers ontwikkeld. Het bisdom vindt de vorming van vrijwilligers dermate belangrijk dat zij besloot hiervoor op diocesaan niveau verantwoordelijkheid te nemen. De dekenale Pastorale Scholen zochten zelf al naar mogelijkheden voor een modulaire aanpak. Uiteindelijk leidde het tot een opzet die meer flexibel is en op maat met cursussen van vijf avonden in de regio’s.

Ambassadeurs
In september 2006 werd het nieuwe programma gepresenteerd. Daarna werd verder gewerkt aan toegankelijk wervingsmateriaal. Ook werd er een ambassadeursnetwerk gevormd dat in de geloofsgemeenschappen speurt naar mensen voor wie de één of meer modules interessant zijn. De ambassadeurs zullen hen op het programma attenderen. De verder vernieuwde opzet van de diocesane Pastorale School wordt de komende tijd in overleg met de dekenaten per dekenaat gepresenteerd.

Diocesane beleidsnota
Vorming en toerusting van vrijwilligers zijn van toenemend belang, stelt de beleidsnota van het bisdom In de duizend gezichten van Uw volk. “In de realisering van dit diocesaan beleid wordt er veel gevraagd van de vrijwilligers. Meer en anders dan voorheen. Zij zijn nu de dragers van het pastoraat, de uitvoerders van de geloofsactiviteiten. Naast betrokkenheid en inzet, vraagt dat ook inzicht en vaardigheid. Vorming en toerusting zijn daarom van toenemend belang” (In de duizend gezichten van Uw volk, p. 25).

Andere berichten