KBS publiceert Bijbels dagboek bij ‘Zondag van Gods Woord’

23 januari 2020

Zondag 26 januari 2020 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk voor de eerste keer de Zondag van Gods Woord gevierd. Paus Franciscus heeft deze zondag ingesteld en afgekondigd in zijn apostolische brief (motu proprio) Aperuit illis. Bij gelegenheid van deze zondag publiceert de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) de uitgave ‘Jaar van het Woord 2020’.

Paus Franciscus heeft bepaald dat elk jaar de derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. Het is een dag gewijd aan de Bijbel maar niet om daar één keer per jaar bij stil te staan, maar omdat één keer voor het hele jaar te doen. ‘Omdat wij er dringend behoefte aan hebben vertrouwd en intiem te worden met de Heilige Schrift en de Verrezene, die niet ophoudt het Woord en het Brood te breken in de gemeenschap van de gelovigen.’ (Aperuit illis nr.8).

Uitgave: ‘Jaar van het Woord 2020’
Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft de Katholieke Bijbel Stichting voor de periode van de derde zondag door het jaar, 26 januari 2020, tot en met de gedachtenis van de heilige Hiëronymus op 30 september 2020, een uitgave verzorgd met korte dagelijkse schriftteksten, overwegingen en gebeden daarbij.

De uitgave van de KBS is een handzaam boekje, dat in de genoemde periode als dagboek kan worden gebruikt voor persoonlijke en gezamenlijke meditaties. De dagelijkse Bijbeltekst is voorzien van een korte overdenking en een gebed. Samenstellers namens de KBS zijn bisschop Liesen, bisschopreferent voor liturgie en Bijbel, en diaken Vincent de Haas, stafmedewerker van de KBS. Het is hun hoop dat de Bijbelverzen, die uit de liturgische lezingen komen, de overwegingen en de gebeden de lezers helpen dieper in gaan op het Woord van God. ‘Geloof wordt geleefd in het luisteren, doen en vieren van Gods Woord’.

Bestellen
De uitgave kan worden besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl); de prijs per los boekje inclusief verzendkosten is € 5,00, de prijs voor tien exemplaren is € 22,50 en de prijs per 100 exemplaren is € 160,00.

Andere berichten