Katholieke Bijbelstichting publiceert nieuwe uitgave Dagelijks Woord

2 juni 2023

In 2020 werd in de rooms-katholieke Kerk voor het eerst de ‘Zondag van Gods Woord’ gevierd. De Katholieke Bijbelstichting (KBS) publiceerde sindsdien een reeks uitgaven van ‘Dagelijks Woord’, een handzaam boekje met daarin de Schriftlezingen van de dag, een meditatie bij een van de verzen en een kort gebed. De nieuwe uitgave van Dagelijks Woord 2023 begint op 29 mei, op de gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk en loopt door tot en met 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

De uitgave van KBS komt tegemoet aan een brede vraag van gelovigen om de Schrift meer toegankelijk te maken voor dagelijkse overweging en gebed. De Bijbelverzen volgen het liturgisch rooster van de wereldkerk en de overwegingen en gebeden helpen de gelovigen dieper in te gaan op het Woord van God.

Bestellen
Losse exemplaren kosten € 4,00 en kunnen worden besteld via de webwinkel van de KBS. Bij bestelling van 50 exemplaren of meer is er een korting mogelijk.

 

Andere berichten